Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Seznam produkčních a zpracovatelských podniků akvakultury v ČR do kategorie

Legislativa EU a MS - Archiv > Právní předpisy EU – základní informace> Právní předpisy EU – základní informace
Veterinární záležitosti > Živočišná výroba - Archiv> Veterinární záležitosti> Živočišná výroba - Archiv

Seznam produkčních a zpracovatelských podniků akvakultury v ČR

Vydáno: 20.10.2009
Tisk článku
Autor: Ing. Alexandra Kvasničková
Veřejně přístupný online registr vytvořený na základě směrnice Rady 2006/88/ES.
Směrnice Rady 2006/88/ES ze dne 24. října 2006 se týká veterinárních požadavků na živočichy pocházející z akvakultury a produkty akvakultury a dále prevence a tlumení některých nákaz vodních živočichů.
Směrnice 2006/88/ES stanovuje veterinární požadavky pro uvádění na trh, dovoz a tranzit živočichů pocházejících z akvakultury a produktů z nich získaných a minimální preventivní opatření zaměřená na zvyšování informovanosti a připravenosti příslušných orgánů, provozovatelů produkčních podniků akvakultury a dalších subjektů spojených s tímto odvětvím ohledně nákaz živočichů pocházejících z akvakultury.
V zájmu zlepšení prevence výskytu a šíření nákaz uvedených na seznamu obsaženém v příloze IV směrnice 2006/88/ES je třeba, aby členské státy elektronickými prostředky zpřístupnily informace o produkčních podnicích akvakultury a oprávněných zpracovatelských zařízeních, a zejména o chovaných druzích a jejich nákazovém statusu.
 
Jakmile jsou podniky pro produkci akvakultury a zpracovatelské podniky schváleny, členský stát má zřídit veřejně přístupný registr. Toto opatření se zavádí rozhodnutím Komise 2008/392/ES, kterým se provádí směrnice Rady 2006/88/ES, pokud jde o informační stránku na internetu, jejímž cílem je zpřístupnit elektronickými prostředky informace o produkčních podnicích akvakultury a oprávněných zpracovatelských zařízeních v oblasti.
 
Informační stránku na internetu dosud zřídily tyto státy: Velká Británie (Skotsko, Anglie/Wales), Irsko, Slovinsko, Polsko, Litva a nově také Česká republika.
 
Zdroj: Evropská komise
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021