Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Školení BTSF v roce 2015 - PS do kategorie

Pracovní skupina BTSF > Pracovní skupina BTSF
Školení BTSF 2015 - PS > Pracovní skupina BTSF> Školení BTSF 2015 - PS

Školení BTSF v roce 2015 - PS

Vydáno: 16.1.2015
Tisk článku
Autor: Ing. Ivana Lepešková
Seznam, termíny a organizační náležitosti školení BTSF v roce 2015 - 2016

V roce 2015 se konají tato školení BTSF:

Pokračující školení z r. 2014:

1.    Kontrola zdraví rostlin
2.    Nově vznikající rizika v oblasti zdraví rostlin
3.    HACCP
4.    Hygiena potravin v prvovýrobě
5.    Veterinární léčiva
6.    Hodnocení rizik
7.    Kontingenční plány (pro mimořádné situace) 
8.    Zdraví zvířat (včely, ZOO)
9.    Potravinářská aditiva
10.  Pravidla zdraví zvířat - Animal welfare
11.  Krmivové právo, kurz 1-právní předpisy, kurz 2-hygienická pravidla
12.  Veterinární kontroly na hranicích - BIPs
13.  Vedlejší živočišné produkty - ABP
14.  Kontroly dovozu krmiv a potravin neživočišného původu - FNAO
15.  Mikrobiologická kritéria
16.  TRACES
17.  Systém auditu a vnitřní audit
18.  Systémy kvality - ekologické zemědělství a chráněná označení EU -19Složení potravin a informace o potravinách
20.  Vyšetření propuknutí alimentárních chorob - FBO
21.  Kontrola kontaminace potravin a krmiv
22.  Přesuny psů a koček pro komerční a nekomerční účely
23.  Zesílená podpora zpráv Potravinového  a veterinárního úřadu (FVO Grange)
24. 
TSE
25.  Identifikace, registrace a sledovatelnost zvířat
26.   Hygiena potravin a flexibilita
27.  Falšování potravin - nové vyšetřovací techniky k detekci falšování potravin a internetové obchodování s potravinami
28. 
RASFF
29.  Kontrola spermat, vajíček a embryí
30.  Zesílená podpora práva EU - workshopy

Nová školení v roce 2015 - 2016:

31. Udržitelné používání přípravků na ochranu rostlin - pesticidy

32. Kontroly mechanizace na ochranu rostlin (postřiky)
33. Zoonózy/antimikrobiální odolnost
34. Procesy recyklace plastů - přesunuto na duben 2016

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021