Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Školení: Senzorické hodnocení potravin a surovin do kategorie

Akce tuzemské > Akce tuzemské> Akce - Archiv> Akce - Archiv
Aktuality > Aktuality

Školení: Senzorické hodnocení potravin a surovin

Vydáno: 21.2.2012
Tisk článku
Autor: Ing. Irena Suková
Instituce TÜV-SÜD pořádá v březnu v Praze a v červnu v Brně školení určené pracovníkům zapojeným do systému zajišťování kvality v potravinářských provozech.
Instituce TÜV-SÜD v ČR působí v oblastech inspekce, certifikace a testování systému, procesů, výrobků a služeb. Rozsah aktivit zahrnuje také konzultační, schvalovací, expertní činnosti a vzdělávání ve všech odvětvích průmyslu a služeb.
V souvislosti s tím pořádá společnost TÜV-SÜD řadu školení. Jedno z nich je zaměřeno na senzorické hodnocení potravin a surovin.
Školení je určeno:
- všem pracovníkům, kteří jsou zodpovědní za udržování systému managementu kvality a bezpečnosti (HACCP) v potravinářských závodech a stravovacích zařízeních,
- pracovníkům, kteří mají na starosti nákup potravin v potravinářských řetězcích, 
- konečným spotřebitelům a všem, které v současnosti téma kvality potravin oslovuje.
Obsah školení:
- základní právní předpisy vztahující se k potravinám, standardy k zajištění bezpečnosti potravin a vazby mezi nimi
-   předmět senzorické analýzy, vlastnosti potravin, základní terminologie,
- podmínky hodnocení při senzorické analýze – funkce smyslových orgánů, senzorická laboratoř, kvalifikace a povinnosti hodnotitele, příprava a podávání vzorků,
- praktické hodnocení vzorků potravin a surovin.
Co školení přinese:
Účastník získá praktické znalosti a dovednosti nezbytné k správnému posuzování potravin lidskými smysly. Naučí se vybírat, připravovat a hodnotit vzorky potravin a surovin. Zorientuje se v současných legislativních požadavcích a právních předpisech, které se k potravinám vztahují, a vazbách mezi nimi. Školení poskytne kvalitní základ pro další vzdělávání a významně  pomůže při snaze získat kvalifikaci hodnotitele.
Školení je ukončeno závěrečným testem, na jehož základě bude vystaveno osvědčení o absolvování školení.

Rozsah školení:  1 den

Cena:  4.500 Kč (bez DPH)
Online přihláška na školení 
 Praha
12. 3. 2012
23. 11. 2012
Brno
11. 6.2012
 

https://www.tuv-sud.cz/

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021