Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Školicí podpora EFSA žadatelům k novému nařízení o transparentnosti do kategorie

Aktuality KM EFSA > Aktuality KM EFSA
Aktuality > Aktuality

Školicí podpora EFSA žadatelům k novému nařízení o transparentnosti

Vydáno: 26.11.2020
Tisk článku
Autor: KM EFSA
Podpora poskytovaná Úřadem uživatelům před vstoupením nařízení v platnost 27. 3. 2021

Dne 27. března 2021 vstoupí v platnost nové nařízení (EU) 2019/1381 o transparentnosti a udržitelnosti hodnocení rizik v potravinovém řetězci v EU. Jde o významný text, kterým se mění nařízení (ES) č. 178/2002 [o obecném potravinovém právu] a osm dalších právních předpisů EU.

Hlavní aspekty nařízení:
a) zpřísnění a vyjasnění pravidel týkajících se transparentnosti, zejména s ohledem na vědecké studie, které slouží jako základ pro hodnocení rizika, jež provádí EFSA;
b) zvýšení spolehlivosti, objektivity a nezávislosti studií, které EFSA používá při svém hodnocení rizika;
c) zlepšení správy a vědeckých kapacit EFSA, přičemž by měly být zohledněny také související finanční a rozpočtové aspekty;
d) vypracování ucelené a účinné strategie týkající se informování o riziku, do níž bude zapojena Komise, členské státy a EFSA v kombinaci s otevřeným dialogem mezi všemi zúčastněnými stranami.

V oblasti regulovaných produktů (produktů, které před uvedením na trh podléhají schválení na úrovni EU) přináší nařízení zásadní změny především v oblasti důvěrnosti informací a transparentnosti procesu schvalování (veškeré informace poskytované žadatelem v souvislosti s žádostí o schválení produktu jsou zveřejňovány, s výjimkou informací označených jako důvěrné, přičemž důvěrnost informací je posuzována EFSA). To vše s cílem posílit transparentnost procesu hodnocení rizik v tom smyslu, že bude posílena legitimita EFSA v očích veřejnosti a zvýší se důvěra v jeho práci.

Před vstupem v platnost připravuje EFSA rozsáhlou podporu žadatelů a školicí program. Informace o školeních a jejich kalendář budou dostupné na nové stránce v rámci webu EFSA. První školení by měla být dostupná od ledna 2021.

POZOR: Již v současné době je vyhlášená výzva všem potenciálním zájemcům, aby prostřednictvím dotazníku EFSA vyjádřili svůj zájem o účast v některém ze školicích programů EFSA. Účelem průzkumu je zjistit, jaký zájem o různá školení bude a podle toho naplánovat jejich počet. Účelem průzkumu je také posbírat předběžné otázky, které budou v průběhu školení zodpovězeny. Nejedná se o přihlášku na školení! Žádný konečný termín EFSA pro vyjádření zájmu nestanovil, nicméně max. počet účastníků jednoho školení je omezen na 500, proto je vhodné zájem vyjádřit. Průzkum najdete na výše uvedené stránce nebo přímo zde

Dne 19. 11. EFSA pořádal webinář věnovaný implementaci nařízení (EU) 2019/1381. Nahrávka webináře byla zveřejněna na webu EFSA. Spolu s dalšími informacemi k tomuto tématu ji najdete na webu EFSA.

Zdroj: EFSA

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021