Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Sledování vybraných kontaminantů v plodinách do kategorie

Publikace > Publikace> Zdroje ICBP - Archiv> Zdroje ICBP - Archiv
Chemická rizika > Rizikové faktory - Archiv> Chemická rizika> Rizikové faktory - Archiv
Aktuality DO > Aktuality DO
Aktuality > Aktuality

Sledování vybraných kontaminantů v plodinách

Vydáno: 25.5.2012
Tisk článku
Autor: ÚKZÚZ
Tisková zpráva ÚKZÚZ ze dne 2. 5. 2012.ÚKZÚZ provádí sledování kvality pěstovaných zemědělských plodin z hlediska obsahu rizikových prvků v rostlinných pletivech, ale také z hlediska obsahu některých významných kontaminantů ze skupiny perzistentních organických polutantů (POPs) a to zejména látek pesticidní povahy (HCH, HCB, látky skupiny DDT) a PCB. V současné době je použití (pesticidy) a výroba (PCB) uvedených látek v ČR zakázána. Pro tyto látky je typický přenos vzduchem, následná depozice a ukládání ve všech složkách životního prostředí a velmi vysoká odolnost vůči chemickému i biologickému rozkladu. Mají schopnost hromadit se v tkáních rostlin a živočichů a negativně působí na zdraví všech živých organismů, včetně člověka.

Účelem tohoto sledování je zjistit obsahy vybraných látek v pěstovaných plodinách a jejich případnou závislost na obsazích v půdě.

Během dvou let bylo odebráno 30 vzorků plodin (kukuřice na siláž, kukuřice na zrno, pšenice, ječmen, hořčice, řepka, jetelotravní směska, travní porosty) na vybraných zemědělských půdách se zvýšenými obsahy těchto látek. Z doposud zjištěných výsledků jednoznačně vyplývá, že obsahy sledovaných látek v generativních orgánech plodin (zejména v obilném zrnu) jsou zanedbatelné, zatímco ve vegetativních částech rostlin (listy, stonky, vč. obilné slámy) lze tyto látky již detekovat. Nejvyšší obsahy byly zjištěny ve vzorcích obilné slámy. Limity pro krmiva nebyly překročeny. Závislost mezi obsahy POPs v rostlinách a v půdě nebyla zatím prokázána.


Podrobné informace: "Závislost obsahů POPs v rostlinách na obsazích POPs v půdě" - zpráva za rok 2011 (pdf, 480 kB)

Vystavil: Ivana Kršková, Kancelář ústavu, tel. 543 548 206

Zdroj: ÚKZÚZ

 

 

 

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021