Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Slibný způsob léčby celiakie prostřednictvím degradace lepku do kategorie

Technologie, technika, výzkum, odborné časopisy - Archiv > Technologie, technika, výzkum, odborné časopisy - Archiv> Potravinářství - Archiv

Slibný způsob léčby celiakie prostřednictvím degradace lepku

Vydáno: 24.3.2007
Tisk článku
Nový enzym – prolylendoproteáza (PEP) štěpí molekuly lepku a T-buněčné receptorové peptidy, které způsobují celiakii.
Enzym původně vyvinutý pro potravinářské technologie se ukázal jako slibný prostředek pro léčbu celiakie. Tento nový enzym – prolylendoproteáza (PEP) totiž štěpí molekuly lepku (glutenu) a T-buněčné receptorové peptidy, které způsobují celiakii. V současné době je jediným způsobem léčby této choroby, která postihuje více než 2 miliony Američanů, eliminace potravin a nápojů obsahujících pšenici, ječmen nebo žito z každodenní stravy. Pšenice, ječmen a žito jsou základem především řady cereálních výrobků (chléb, pečivo, krekery, sušenky, cukrářské výrobky aj.), lepek se ale používá i při výrobě jiných potravin jako funkční ingredience (při výrobě kořeněných chipsů aj.). PEP je aktivní v kyselém prostředí lidského žaludku, kde působí velmi rychle na rozdíl od dříve zkoumaného enzymu, jehož činnost byla velmi pozvolná a v kyselém prostředí neefektivní. Studie o účincích PEP ve vztahu k celiakii byly publikovány v on-line časopisu Americké fyziologické společnosti American Journal of Physiology: Gastrointestinal and Liver Physiology. Výsledky studie naznačují, že existuje reálná šance, že perorální suplementace enzymem PEP zajistí degradaci lepku v žaludku dříve, než potrava dostoupí do tenkého střeva, které je lepkem poškozováno. Enzym PEP, použitý v rámci výzkumů byl získán z běžné plísně Aspergillus niger. Označuje se jako AN-PEP.Celiakie je způsobována neřízenou imunitní odezvou na pšeničný lepek a podobné proteiny ze žita a ječmene. Reakce vyvolává průjmy, malnutrici a další negativní jevy v důsledku inhibice přísunu živin. Účinnost detoxikace lepku působením AN-PEP byla posuzována v rámci klinických studií za účasti pacientů s celiakií. Účinná enzymová léčba celiakie vyžaduje prostředky pro destrukci všech nebo alespoň převážné většiny sekvencí T-buněk. Velké lepkové molekuly (peptidy a intaktní proteiny) se musí před opuštěním žaludku rozštěpit na menší částečky. Důležitá je rychlost degradace proteinů. Porovnání pomocí hmotové spektrometrie ukázalo, že „degradace lepkových peptidů působením AN-PEP trvala v průměru 4 minuty, resp. byla 60krát rychlejší než degradace působením FM-POP, což je prolyloligopeptidasa, která byla v padesátých letech minulého století neúspěšně ověřována jako možný prostředek k léčbě celiakie. Velmi perspektivní je PEP i z důvodu, že je stabilní a její výroba je poměrně nenákladná. Více informací na adrese nebo zde
Food Business News, 2, 2006, č. 10, s. 16 
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021