Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA

Přidat článek Směrnice EU proti nekalým obchodním praktikám do kategorie

Legislativa EU a MS - Archiv > Právní předpisy EU – základní informace> Právní předpisy EU – základní informace

Směrnice EU proti nekalým obchodním praktikám

Vydáno: 11.11.2007
Tisk článku
Autor: Ing. Marta Pospíšilová
Směrnice 2005/29/ES, která má být implementována do národních předpisů zakazuje klamavé a agresivní praktiky.
Do 12. 12. 2007 má být do legislativy členských států EU implantována (a nabýt účinnosti) ustanovení směrnice 2005/29/ES o nekalých obchodních praktikách vůči spotřebitelům na vnitřním trhu. Jsou v ní definovány pojmy jako „obchodní praktiky“, „podstatné narušení ekonomického chování spotřebitele“, „kodex chování“, „náležitá profesionální péče“, „výzva ke koupi“, „nepatřičné ovlivňování“ aj. Nekalé obchodní praktiky jsou zakázány a směrnice stanovuje, kdy je obchodní praktika klamavá, agresivní, kdy se jedná o a klamavé opomenutí, obtěžování, donucování nepatřičné ovlivňování apod.
Příloze 1 je uveden seznam příkladů klamavých a agresivních obchodních praktik, které jsou za každých okolností považovány za nekalé.
Moderní obchod, 15, 2007, č. 10, s. 44
Poznámka
Některá ustanovení směrnice 2005/29 jsou zapracována do českého zákona 25/2006 Sb. o regulaci reklamy aniž však by byla citována směrnice 2005/29/ES.
http://www.pravnizpravodaj.cz/pz/pz.nsf/lkpplainnews/6CFA77A6D15EDF78C1257156001F7485
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021