Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Směsné halogenované dioxiny v potravinách do kategorie

Chemická rizika > Rizikové faktory - Archiv> Chemická rizika> Rizikové faktory - Archiv

Směsné halogenované dioxiny v potravinách

Vydáno: 29.3.2011
Tisk článku
Autor: Ing. Alexandra Kvasničková
Jednu z prvních studií na světě zaměřenou na přítomnost chlorovaných a bromovaných dioxinů v potravinách provedl FSA ve V. Británii.

zjišťování přítomnosti směsných (mixed) halogenovaných (chlór- a bróm-derivátů) dioxinů a bifenylů v potravinách. Výzkum se dosud zaměřoval na získávání informací o chlorovaných dioxinech. Málo poznatků je však o směsných halogenovaných dioxinech a bifenylech, a proto se FSA rozhodl pro jejich zkoumání.

Studie FSA je jednou z prvních studií tohoto druhu na světě. Jde o součást programu FSA zaměřeného na zkoumání nově se objevujících rizik (emerging risks).

Vzhledem k tomu, že se mohou vytvářet tisíce různých směsných halogenovaných dioxinů, je velmi obtížné je analyzovat. Ačkoliv se uvádí, že se nacházejí ve vzduchu a půdě v blízkosti spaloven elektronického odpadu, dosud není známo, v jakém rozsahu se mohou nacházet v potravinách.

V rámci studie FSA byly vyvinuty metody, které dokáží detekovat směsné halogenované dioxiny a bifenyly v potravinách. V širokém okruhu potravin byly nalezeny velmi nízké koncentrace těchto látek. Podle nezávislého výboru pro toxicitu při FSA (COT) nepředstavují riziko pro zdraví.

V příloze 1 je k dispozici informace o projektu (C01050), jehož cílem bylo vyvinout analytický postup pro směsné polybromované a polychlorované dioxiny a bifenyly v potravinách a analyzovat tyto sloučeniny v potravinách prodávaných ve Velké Británii.
V příloze 2 je stanovisko COT k výskytu směsných halogenovaných dioxinů a bifenylů v britských potravinách, příloha 3 je souhrnem ze stanoviska COT.

Příloha 1: C01050: Investigation into Mixed Halogenated Dioxins, Furans and Biphenyls in food
Příloha 2: COT statement on occurrence of mixed halogenated dioxins and biphenyls in uk food (pdf, 89 kB, 12 stran)
Příloha 3: COT statement on occurrence of mixed halogenated dioxins and biphenyls in UK food (pdf, 38 kB, 2 strany)

 Zdroj: FSA

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021