Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Smyslem veterinárního dozoru není udělovat pokuty do kategorie

Veterinární záležitosti > Živočišná výroba - Archiv> Veterinární záležitosti> Živočišná výroba - Archiv

Smyslem veterinárního dozoru není udělovat pokuty

Vydáno: 28.11.2008
Tisk článku
Autor: Ing. Alexandra Kvasničková
Tisková zpráva SVS ČR ze dne 27.11.2008.
Státní veterinární správa ČR není primárně represivním orgánem. Každému budoucímu veterinárnímu lékaři je v průběhu studií vštěpována zásada, že prevence, tj. předcházení problémům je účinnější a ekonomicky výhodnější než řešení vzniklých problémů. Tuto zásadu uplatňují i orgány státního veterinárního dozoru.
 
Lze tedy říci, že přestože je každoročně uděleno chovatelům a zpracovatelům několik milionů pokut, není to cílem. Například letos od ledna do října bylo uděleno pokut za 14 047 400 korun.
 
Každý rok provedou inspektoři krajských veterinárních správ desítky tisíc dozorových akcí u chovatelů, tj. v chovech hospodářských zvířat a u zpracovatelů potravin živočišného původu (loni 78 066 akcí). Kontrolují i potraviny živočišného původu uváděné do oběhu, a to jak ty, které již byly uvolněny veterinárními autoritami členských zemí EU na intrakomunitární trh, tak ty ze třetích zemí. U výrobků ze členských zemí kontrolují vždy, zda dpovídají veterinární legislativě EU, a kontrolují je namátkově i fyzicky, samozřejmě i v případě důvodného podezření. Výrobky ze třetích, tj. z nečlenských zemí, kontrolujeme obdobným způsobem, zejména, zda jsou ve shodě s legislativou EU.
 
Tento měsíc byly například vráceny nevyhovující výrobky ve dvou případech. Šlo například o 2 592 kg hluboce zmrazených prsních řízků do Polska, které obsahovaly nepovolené množství vody, a o zásilku 513 000 vajec, která byla nadměrně znečištěná, rovněž polskému dodavateli.
 
Při této příležitosti je možné uvést, že by si zákazníci měli uvědomit, že potraviny živočišného původu, které jsou uváděny do oběhu, tj. do tržní sítě, musejí splňovat podmínky zdravotní nezávadnosti. A za zdravotní nezávadnost vždy plně zodpovídá výrobce. Pracovníci státního veterinárního dozoru se přesvědčují, zda jsou podmínky plněny a nevyhovující výrobky a suroviny vyřazují, čímž brání zákazníky před možnými problémy. Pokud přesto zákazník získá dojem, že něco není v pořádku, má právo se u prodejce dožadovat nápravy a vždy udělá dobře, když informuje místně příslušnou krajskou veterinární správu, aby případ došetřila.
 
A nakonec lze zopakovat: Přestože není smyslem státního veterinárního dozoru usilovat o udělování pokut, musela Státní veterinární správa ČR letos od počátku roku, tak jak předepisuje legislativa, přikročit k udělení pokut zatím ve výši 14 047 400 Kč.
 
Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021