Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Sněmovna projedná novelu zákona na ochranu zvířat do kategorie

Legislativa ČR - Archiv > Právní předpisy ČR – základní informace> Právní předpisy ČR – základní informace
Živočišná výroba - Archiv > Živočišná výroba - Archiv> Zemědělství - Archiv
TZ MZe ČR > Zdroje ICBP - Archiv> TZ MZe ČR> Zdroje ICBP - Archiv

Sněmovna projedná novelu zákona na ochranu zvířat

Vydáno: 11.3.2008
Tisk článku
Autor: Ing. Alexandra Kvasničková
Tisková zpráva MZe ČR ze dne 11. 3. 2008.
Poslanecká sněmovna PČR projedná v rámci 28. schůze novelu zákona na ochranu zvířat proti týrání, kterou na sklonku února vetoval prezident republiky. Podle ministra zemědělství Petra Gandaloviče je přesto důležité prosadit normu, která obsahuje bezmála dvě stovky změn ve prospěch ochrany zvířat v ČR.
 
„V případě, že Poslanecká sněmovna nyní neschválí kontaktní norování, nebude schváleno ani 187 nesporně prospěšných změn. Chceme, zcela v souladu s názorem pana prezidenta Václava Klause, otevřít celospolečenskou diskuzi a hledat řešení některých sporných jednotlivostí. Přijetí důležitého zákona je ale v tuto chvíli prioritou,“ uvedl před začátkem schůze ministr Gandalovič.
Novela zákona na ochranu zvířat proti týrání obsahuje celou řadu změn, které výrazně přispějí ke zlepšení ochrany zvířat v ČR, například:
 
– Zpřísňuje postihy za týrání zvířat, výrazně se zvyšuje výše pokut, které je možno uložit za přestupky a správní delikty na úseku ochrany zvířat proti týrání.
 
– Nově definuje podmínky ochraně zvířat během přepravy. Toto je hlavním cílem novelizace, jedná se o sladění s evropskou legislativou.
 
– Zavádí zcela nově ochranu zraněných volně žijících zvířat a úpravu činnosti záchranných stanic. Doposud se na handicapovaná zvířata a na záchranné stanice žádná zvláštní pravidla nevztahovala. Na tato ustanovení navazuje novela zákona o ochraně přírody a krajiny.
 
– Nově je zavedena povinnost osob, které obchodují se zvířaty určenými pro zájmové chovy, poskytnout kupujícímu písemné informace o podmínkách chovu a správné péči o kupované zvíře.
 
– Přináší povinnost čipování druhů zvířat vyžadujících zvláštní péči, které mohou zahrnovat i tzv. exotická zvířata např. velké kočkovité šelmy.
 
– Nově je obcím umožněno označit čipem nebo tetováním toulavé a opuštěné psy v obci, což má přispět ke snížení počtu toulavých a opuštěných zvířat a zamezit jejich opakovaným únikům.
 
– Dochází ke zpřesnění řady ustanovení v oblasti ochrany zvířat v zájmových chovech, zejména druhů zvířat vyžadujících zvláštní péči, zvířat pokusných i zvířat volně žijících. Zpřesněna jsou rovněž ustanovení upravující ochranu zvířat při porážení, utrácení nebo jiném usmrcování.
 
Problematickou otázkou novely je povolení kontaktního norování. Jde o výcvik loveckého psa cvičením na jiném živém zvířeti, především na lišce. Z hlediska ochrany zvířat se jedná o závažnou otázku. V průběhu projednávání novely v Poslanecké sněmovně i v Senátu MZe zastávalo konzistentní postoj proti povolení kontaktního norování. I přes opakovaně vyjádřený nesouhlas rozhodla Sněmovna o povolení kontaktního norování. To přesto zůstalo součástí novely a bylo i důvodem proč novelu zákona na ochranu zvířat proti týrání nepodepsal prezident Václav Klaus a vrátil ji Poslanecké sněmovně k dalšímu projednání.
 
Navíc ustanovení o kontaktním norování musí být vždy vykládáno v souladu s Evropskou dohodou o ochraně zvířat v zájmovém chovu, kterou Česká republika podepsala. Tato dohoda by při aplikaci takovéhoto ustanovení měla podle čl. 10 Ústavy přednost před ustanovením zákona. Podle Evropské dohody žádné zvíře v zájmových chovech nesmí být cvičeno způsobem, který přináší újmu na jeho zdraví a kondici, zejména nesmí být nuceno překračovat své schopnosti nebo svou přirozenou sílu a nesmí být používáno umělých prostředků, které způsobují zranění nebo zbytečnou bolest, utrpení nebo úzkost.
 
Petr Vorlíček, tiskový mluvčí MZe
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021