Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA

Přidat článek Software pro nutriční označování potravin v USA do kategorie

Nutriční značení > Nutriční značení> Značení potravin - Archiv> Značení potravin - Archiv
Značení potravin - Archiv > Značení potravin - Archiv> Potravinářství - Archiv

Software pro nutriční označování potravin v USA

Vydáno: 24.8.2009
Tisk článku
FDA vydal v r. 1988 manuál pro používání databází s výživovými parametry (aktualizováno v r. 2008). Uvádějí se databáze a systémy zpracování nutričních hodnot provozované dalšími institucemi.
V USA začalo být nutriční označování povinné v r 1994, v Kanadě v r. 2005, a dozor nad tím mají úřad FDA v USA a Food Inspection Agency v Kanadě (viz Code of Federal Regulations, Title 21, Vol. 2, Revised 1. 4. 2008; 21CFR101.45).
Podle FDA by bylo nejlepší uvádět hodnoty podle vlastních podnikových analýz příslušných výrobků, ale výrobci mohou vypočítávat hodnoty na základě průměrných hodnot z databází, pokud výrobky odpovídají svou charakteristikou. V r. 1998 vydal úřad FDA manuál „Guide for Developing and Using Databases, který byl v r. 2008 nahrazen „Food Labelling Guide“.
Dalšími pomůckami jsou “A Guide to Federal Food Labelling Requirements for Meat and Poultry Productsa kanadský „Guide to Food Labelling and Advertising“. USA i Kanada provozují databáze potravin a složek. Databáze USDA - „National Nutrient Database for Standard Referenceje každý rok v září aktualizovaná organizací „Nutrient Data Laboratory“ a je dodávána on-line nebo na nosičích. „Health Canada´s food Composition Databaseinformuje o hodnotách potravin konzumovaných běžně v Kanadě.
Vedle toho existuje mnoho nezávislých laboratoří dodávajících nutriční analýzy. Řada institucí vyvinula systémy pro zpracování nutričních údajů.
Culinary Software Services Incnabízí „ChefTec SoftwareTM“, který obsahuje nutriční hodnoty pro více než 5000 položek.
Prima Label Consultants Inc. nabízí „EZ Form® Nutrition and Labelling Compliance Software“,  který je schopen vypracovat celý nutriční profil produktu na základě jednotlivých složek, nebo využít nutriční profil získaný analýzou. Zdrojem hodnot pro jednotlivé složky je National Nutrient Database USDA nebo Canadian Nutrient File. "Nutrient Content Claims" uvádí, jakým tvrzením výrobek odpovídá a jakým nikoli.
Software je využíván velkými i malými potravinářskými podniky a analytickými laboratořemi a především USDA, který řídí výrobní podniky.
ESHA Research dodává software „Genesis R&Dzahrnující přes 37 000 potravin a pokrmů s možností zařazení neomezeného počtu dalších potravin. Software Esha „Scott Hadsall“je využíván výrobními podniky, vzdělávacími institucemi, laboratořemi, restauracemi a konzultanty. Provozovatel nezpracovává vlastní analýzy, ale shromažďuje údaje z 1200 relevantních zdrojů, které vyhodnocuje matematickou statistikou. Software je aktualizován nejméně ve dvouletých intervalech.
Food Software nabízí program "nutraCoster "(SweetWare) založený na databázi USDA. Doplňující databáze obsahuje dalších 2 500 složek. Uživatel vloží do programu recepturu a software vykalkuluje nutriční hodnotu.
Další použitelný program nabízí Axxya Systems nabízí program "Nutritionist ProTM ", který je na trhu přes 20 let a obsahuje přes 34 tis. potravin a složek.
Pokrokový program nabízí ProductVision. Software obsahuje veškerá americká a kanadská pravidla požadovaná pro označování, včetně problematiky alergenů či trans-mastných kyselin. http://www.asdsoftware.com
Owl Software nabízí program TechWizardTM , který umožňuje rozšířit seznam nutričních údajů např. o aminokyseliny, nebo organoleptické vlastnosti – např. relativní sladivost. Databáze je založena na publikovaných nutričních databázích a na údajích, které uživatelé dostali od svých dodavatelů. záměrem je vytvoření systému, který by umožňoval vytvoření nových receptur s nižším podílem alergenů a s minimalizivanými náklady.

Food Technology, 2009, č. 6, s. 132-138
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2018