Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Souboj o limit kadmia v kakau do kategorie

Chemická rizika > Rizikové faktory - Archiv> Chemická rizika> Rizikové faktory - Archiv
Aktuality > Aktuality

Souboj o limit kadmia v kakau

Vydáno: 24.5.2012
Tisk článku
Autor: Ing. Irena Suková
Equador a EU se přou o extrémně nízký limit pro kadmium v kakau navržený úřadem EFSA. Opatření má snížit příliš vysoký celkový příjem kadmia potravinami.
Equador se brání nízkým limitům, které nemůže plnit vzhledem k vysokému přirozenému obsahu kadmia ve vulkanických půdách. Pokud bude EU na svém stanovisku trvat, utrpí producenti kakaa. Pokud Equador uspěje, může ovlivnit limity WTO.
Pro Equador je kakao zásadní komoditou. Je sedmým největším světovým producentem kakaa a patří na světovou špičku z hlediska jemnosti a aroma kakaa vhodného pro luxusní čokolády. Kakao se pěstuje na více než 500 000 ha této hornaté země. Podle International Cocoa Organisation (ICCO) bylo odtud v hospodářském roce 2009-2010 exportováno 160 tis. t. (Největšími producenty jsou však africké země.)
Evropský trh je pro Equador nanejvýš významný, tvoří asi 56 % celkové produkce země (900 tis. t). Hlavní spotřeba je v Nizozemí, Francii a Belgii.

Hodnocení rizika úřadem EFSA

Limit pro kadmium v kakau byl navržen po analýze provedené úřadem EFSA, z níž vyplynulo, že příjem kadmia potravinami je nadměrný. Vysoký obsah je v obilovinách, sóje, olejninách, listové a kořenové zelenině, škrobnatých hlízách, kakau, houbách, mořských korýších a měkkýších a řasách. U celé řady produktů (např. olejnin a kakaových výrobků) by měly být limity zavedeny nově (viz nařízení 1881/2006/ES)
.
Těžko popřít, že opakovaný příjem kadmia znamená vážné riziko pro poškození jater, ledvin a pro rozvoj rakoviny. Méně jednoznačné je však stanovení bezpečné hladiny příjmu.
V r. 2009 navrhl panel CONTAM úřadu EFSA tolerovatelný týdenní příjem (TWI) 2,5 μg/kg tělesné hmotnosti, avšak Společný výbor expertů pro potravinová aditiva (FAO/WHO) – JECFA považuje za přijatelnou dvojnásobnou hodnotu, tj. 5,8 μg/kg t.hm.
Evropou navrhovaný limit pro kadmium v kakau je mezi 0,3 a 0,5 mg/kg výrobku, k čemuž se údajně dospělo ve spolupráci s některými producenty jako k limitu ALARA („as low as reasonably achievable“) – tzn. „co nejnižší reálně dosažitelný“.
Rozporuplné názory
Equador je však ve svém odporu proti nízkému limitu podporován i ostatními středo- a jihoamerickými státy.
Max Rubner Institute odhaduje průměrný příjem kadmia na 58 % hodnoty TWI navržené EFSA, přičemž některé skupiny – konzumenti velkého množství zeleniny a obilovin dosahují 94 % TWI.
Podle mnoha průmyslových asociací včetně European Cocoa Association (ECA) a Caobisco (Evropská asociace pro čokoládu, cukrovinky a jemné pečivo), není nejlepším řešením násilné zavedení extrémních omezení právě u minoritní složky stravy, jakou je kakao.
Příliš nízký limit by dopadl i na výrobce čokolády, a sice především ty, kteří vyrábějí produkty s vysokým podílem jemného a aromatického kakaa.
Na druhé straně je snižování příjmu kadmia nutností, a za tím účelem jsou prováděny výzkumy rostlinných odrůd se sníženým příjmem kadmia z půdy, výzkumy alternativ hnojení, změn pěstebních oblastí, změn používaných zdrojů vody.
Závěr
Země produkující kakao potřebují dostatečně dlouhou lhůtu pro splnění zpřísněných požadavků. Ale je třeba uvést, že ani návrh limitu není dosud legislativně projednán, probíhá „technická“ diskuse. Rozhodnutí by mohlo být vydáno nejdříve koncem roku 2012.
Confectionery Production, 78, 2012, č. 2, s. 10-11
Objednávka kopie článku
 
Související informace:
Expozice evropské populace kadmiem z potravin (Zpráva EFSA ze dne 18. 1. 2012.)
Mezní hodnoty kadmia v potravinách

Toxikologické hodnocení kadmia

Nutná revize limitů pro kadmium

A-Z slovník: Kadmium 

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021