Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Souhrnná informace ze zasedání Stálého výboru pro potravinových řetězec a zdraví zvířat do kategorie

Mikrobiální rizika > Mikrobiální rizika> Rizikové faktory - Archiv> Rizikové faktory - Archiv
Legislativa EU a MS - Archiv > Právní předpisy EU – základní informace> Právní předpisy EU – základní informace
Chemická rizika > Rizikové faktory - Archiv> Chemická rizika> Rizikové faktory - Archiv

Souhrnná informace ze zasedání Stálého výboru pro potravinových řetězec a zdraví zvířat

Vydáno: 29.12.2008
Tisk článku
Autor: Ing. Alexandra Kvasničková
Sekce “Toxikologická bezpečnost potravinového řetězce”, Brusel, 12.12.2008.
Na zasedání, kterého se zúčastnily všechny členské státy EU, se projednávala následující témata:
 
1. Novelizace směrnice 2008/84/ES stanovující specifická kritéria čistoty potravinářských aditiv jiných než barviva a sladidla.
2. Novelizace rozhodnutí 1999/217/ES týkajícího se registru aromatizujících látek používaných v nebo na potravinách.
3. Návrh zprávy Komise o ozařování potravin v roce 2007.
4. Návrh nařízení o aktivních a inteligentních materiálech a předmětech určených pro kontakt s potravinami.
5. Na základě stanoviska EFSA uvádět jako indikátor výskytu a toxicity PAH místo samotného benzo(a)pyrenu PAH 4: benzo(a)pyren, chrysen, benzo(a)antracen a benzo(b)fluoranten.
6. Diskuse a potvrzení závěrů expertního výboru “Agricultural Contaminants” (aflatoxiny, dusičnany).
7. Diskuse a potvrzení závěrů expertního výboru “POPs in Food” (dioxiny a PCB)
8. Výskyt kontaminace melaminem.
9. Výskyt kontaminace dioxinem.
10. Další aktivity.
 
Souhrnná zpráva ze zasedání SCFCAH je k dispozici zde.
 
Zdroj: Evropská komise
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021