Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Speciální podmínky pro import do EU ze třetích zemí do kategorie

Legislativa EU a MS - Archiv > Právní předpisy EU – základní informace> Právní předpisy EU – základní informace
Veterinární záležitosti > Živočišná výroba - Archiv> Veterinární záležitosti> Živočišná výroba - Archiv

Speciální podmínky pro import do EU ze třetích zemí

Vydáno: 21.1.2009
Tisk článku
Autor: Ing. Alexandra Kvasničková
Evropská komise uveřejnila seznam speciálních podmínek pro import potravin živočišného původu do EU.

Evropská komise pracuje na tom, aby zajistila, že dodávky potravin do EU budou co nejbezpečnější. Požaduje dále, aby se používaly stejné standardy týkající se bezpečnosti potravin na všechny výrobky bez ohledu na to, odkud pocházejí. EU jako největší importer a exporter potravin na světě úzce spolupracuje s mezinárodními organizacemi a nabízí radu i pomoc obchodním partnerům ze třetích zemí.

Kromě pravidel, která platí ve Společenství z hlediska požadavků na veřejné zdraví a zdraví zvířat a která třetí země exportující do EU musí dodržovat, existuje řada speciálních podmínek pro import určitých potravin do EU. Tyto podmínky byly zavedeny na úrovni Společenství k ochraně veřejného zdraví. Týkají se např. reziduí veterinárních léčiv, reziduí pesticidů, potravinářských aditiv (přídatných látek), kontaminantů a geneticky modifikovaných organismů.

Evropská komise – GŘ zdraví a ochrany spotřebitele uveřejnilo přehled těchto speciálních podmínek pro import (viz příloha). Je třeba mít na paměti, že tento přehled není zcela úplný a pro import určitých potravin ze třetích zemí mohou být operativně přijata další bezpečnostní opatření.

 

Příloha: Seznam speciálních podmínek pro import potravin živočišného původu do EU (pdf, 46 kB)

 

Zdroj: Evropská komise

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021