Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Společný výzkum vlivu bisfenolu A na zdraví do kategorie

Zemědělský a potravinářský výzkum > Zemědělský a potravinářský výzkum> Technologie, technika, výzkum, odborné časopisy - Archiv> Technologie, technika, výzkum, odborné časopisy - Archiv
Chemická rizika > Rizikové faktory - Archiv> Chemická rizika> Rizikové faktory - Archiv

Společný výzkum vlivu bisfenolu A na zdraví

Vydáno: 7.9.2010
Tisk článku
Výzkumná centra USA a Evropy zahajují společný projekt výzkumu BPA ze všech potřebných hledisek , Švédsko uvažuje o zavedení národního zákazu, úřad EFSA dostává petice pro zákaz BPA.

Spojené výzkumné centrum Evropské komise (JRC = Joint Research Centre) přistoupilo na výzvu United States National Institute for environmental Health and Safety, týkající se spolupráce mezi akademickými laboratořemi a vládními úřady při výzkumu bisfenolu A (BPA). Byl vyhlášen grantový program pro zajištění výzkumu za použití jednotné metodiky a přísných kriterií, aby výsledky byly porovnatelné. Dosavadní nejistota ohledně ne-závadnosti BPA je  způsobena nejednotnými výsledky studií. Někteří odborníci negativní účinek BPA nepřipouštějí, někteří považují za prokázaný negativní vliv na endokrinní systém u dětí, některé státy již používání BPA do polykarbonátových lahví zakázaly: Dánsko – do všech obalů používaných na výrobky pro děti do 3 let, Kanada a Francie – do kojeneckých lahví. Je prokázán škodlivý účinek vysokých dávek (50 mg BPA/kg tělesné hmotnosti, den), avšak pochybnosti jsou ohledně dávek reálného zatížení 0,6 – 13 mg/kg. Dosud se nedospělo k jednoznačnému konsenzu ohledně genotoxicity, reprodukční a vývojové toxicity a karcinogenity. Kromě vlivu určité dávky BPA na zdraví, není dosud ani dostatek porovnatelných údajů o migraci BPA do různých potravin  (např. vliv pH, teploty, obsahu minerálních látek, alkoholu, oleje), ani o vlivu stárnutí lahví na migraci aj.

EU Food Law, 2010, č. 448, s. 16-17

 

Švédský národní úřad pro potraviny a Švédský chemický úřad dostali od švédské vlády za úkol vyhodnotit negativní vliv BPA a předložit stanovisko k zákazu použití BPA do určitých  plastů Ministerstvu pro životní prostředí do konce března 2011. Pokud Komise EU nepřijme příslušná opatření, je švédsko rozhodnuto  pro zavedení národních opatření proti MPA.

EU Food Law, 2010, č. 448, s. 9-10

 

Koncem června 2010 byl úřadu EFSA zaslán dopis podepsaný 19 vědci a 41 environmentálními a zdravotními skupinami s důraznou výzvou, aby bylo bezodkladně omezeno používání bisfenolu A a zajištěna ochrana především těhotných žen a kojenců. Výzva byla zaslána včas před vydáním očekávaného revidovaného vědeckého stanoviska/zprávy EFSA, jehož zveřejnění bylo odloženo z původně plánovaného května na září 2010, aby bylo možno zahrnout výsledky stovek studií na téma BSA a nejnovější poznatky. Jen nepatrná část studií uvádí, že BPA je zcela bezpečný, a většinou se jedná o studie, jejichž oprovedení bylo kritizováno v akademických komentářích. V dopisu je argumentováno zjištěnými negativními vlivy, především na poruchy metabolismu, diabetes, rakovinu prsu a dělohy.

EU Food Law, 2010, č. 443, s. 12-13


Předcházející informace:

Iniciativy proti bisfenolu A (duben 2010, EP)

Aktivity EFSA k problematice bisfenolu A

V popředí zájmu opět bisfenol A

Zákaz bisfenolu A v USA neprošel

Prosazovaný zákaz bisfenolu A v USA

Láhve z polykarbonátu uvolňují bisfenol A

Endokrinní disruptory: látky s vlivem na hormonální systém


Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021