Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Spuštění provozu nového Rostlinolékařského portálu do kategorie

Aktuality DO > Aktuality DO
Aktuality > Aktuality

Spuštění provozu nového Rostlinolékařského portálu

Vydáno: 14.7.2014
Tisk článku
Autor: ÚKZÚZ
Informace Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského.

Dne 1. 7. 2014 byl spuštěn provoz nového Rostlinolékařského portálu (RL portál). Cílem této aplikace je zpřístupnit uživatelům informace, které by jim měly usnadnit orientaci ve složitých otázkách integrované ochrany rostlin (IOR)...

RL portál poskytuje informace především profesionálním uživatelům přípravků na ochranu rostlin (POR), pro které je uplatňování IOR od 1. ledna 2014 povinné. Přehled těchto informací slouží jako doporučení pro uplatňování obecných zásad IOR. V současné době jsou v rámci RL portálu spuštěny 3 aplikace: Metodiky IOR, Fotogalerie a Výskyt a prognóza ŠO (škodlivých organismů).


Popis aplikací:

Metodiky IOR

Aplikace „Metodiky IOR“ poskytuje informace pro uplatňování obecných zásad IOR při pěstování jednotlivých plodin či skupin plodin. V současné době jsou plně zpracovány metodiky pouze pro polní plodiny. Metodické texty pro ostatní plodiny jsou ve fázi příprav. Metodiky jednotlivých plodin jsou rozděleny do tematických celků:

  • plodina (charakteristika plodiny a jejich vybraných odrůd)
  • pěstební opatření (osevní a pěstitelské postupy, úprava půdních vlastností aj.)
  • abiotické faktory
  • ochrana proti chorobám (charakteristika patogenu, monitoring a prognóza, ochrana apod.)*
  • ochrana proti škůdcům (charakteristika druhu, monitoring a prognóza, ochrana apod.)*
  • regulace plevelů (společenstva plevelů, ochrana apod.)
  • další prostředky na ochranu rostlin (regulace růstu, desikace apod.)

* Tyto texty jsou propojeny s registrem POR, které se u jednotlivých škodlivých organismů zobrazují v podobě tzv. „Semaforu přípravků“, což je elektronický nástroj, který umožňuje zobrazovat POR podle jejich ekotoxikologických vlastností, respektive míry rizik, které přípravek představuje pro jednotlivé složky životního prostředí.

Fotogalerie

Aplikace „Fotogalerie“ umožňuje rychlou orientaci ve vyobrazení škodlivých organismů v rámci zvolené plodiny. K fotografiím jsou automaticky přiřazeny texty z metodik IOR. Texty ve fotogalerii však nezahrnují kompletní problematiku daných ŠO obsaženou v metodikách IOR, nýbrž se zaměřují pouze na základní informace o jejich vzhledu, biologii a významu.

Výskyt a prognóza ŠO

Do aplikace „Výskyt a prognóza ŠO“ budou průběžně přesměrovány veškeré stávající výstupy ÚKZÚZ, které souvisí s ochranou proti škodlivým organismům. Aplikace bude rozdělena na 2 celky: Výskyt ŠO a Prognóza ŠO. V současné době jsou zde přístupné pouze pravidelné monitorovací zprávy o výskytu ŠO dle jednotlivých oblastních pracovišť ÚKZÚZ.


Vhodné prostředí pro práci s RL portálem

Pro zajištění správných funkcí RL portálu doporučujeme používat aktuální verze internetových prohlížečů Google Chrome nebo Mozilla Firefox. Tyto prohlížeče vám zajistí správný chod těchto stránek i v operačním systému Windows XP. Pro práci v prohlížeči Internet Explorer je nutná jeho aktualizace, a to alespoň na verzi 9, což znamená, že musíte přejít na Windows 7 nebo vyšší.


Zdroj:  ÚKZÚZ

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021