Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Stále bez aviární influenzy do kategorie

Biologická rizika > Rizikové faktory - Archiv> Biologická rizika> Rizikové faktory - Archiv
Aktuality DO > Aktuality DO
Aktuality > Aktuality

Stále bez aviární influenzy

Vydáno: 2.5.2011
Tisk článku
Autor: SVS ČR
Tisková zpráva SVS ČR ze dne 29. 4. 2011.

Nákazová situace v chovech drůbeže i u volně žijících ptáků, pokud jde o vysoce patogenní aviární influenzu, tj. ptačí chřipku, je nadále příznivá.

Na celém území ČR monitoruje Státní veterinární správa situaci, to znamená, že se vyšetřují podezřelé náhlé úhyny drůbeže v chovech, hromadné úhyny volně žijících ptáků, ale třeba i jednotlivé kusy vodních ptáků. Letos žádné hromadné úhyny volně žijících ptáků zatím hlášeny nebyly a u uhynulé drůbeže v chovech nebyla vysoce ani nízce patogenní aviární influenza prokázána.

Tato fakta potvrzují i výsledky mimořádné kontrolní akce, kterou celý měsíc organizovala Městská veterinární správa v Praze (15. 3 – 15. 4.). Ani zde nebyly hlášeny žádné hromadné úhyny volně žijících ptáků. Vyšetřeny byly pouze tři uhynulé divoké kachny a slípka. Výsledek opět negativní. Úhyn nebyl způsoben ani západonilskou horečkou, na kterou byl vzorek taktéž vyšetřen. Důvodem úhynu bylo zřejmě bakteriální onemocnění.

Ano, kromě možnosti výskytu ptačí chřipky sledujeme navíc i západonilskou horečku, která může být nebezpečná pro lidi. Její současný výskyt sice u nás zatím není potvrzen, nicméně byly zaznamenány případy v Maďarsku a Rakousku a proto jsme obezřetní a sledujeme, zda tato nemoc přenášená komáry a ptáky nepostupuje i na naše území.

Na aviární influenzu tedy monitorujeme i naše chovy drůbeže, všechny zvýšené úhyny jsou vyšetřovány, takže zákazníci obchodů s drůbeží mohou být v klidu. V rámci monitoringu také na podzim vyšetřujeme i ulovené kachny, protože ty mohou přenášet virus bez příznaků.

Přesto je dobré připomenout, že zejména chovatelé drůbeže by měli i nadále dbát zásad biologické bezpečnosti a chránit chovanou drůbež před kontaktem s volně žijícími živočichy. Pokud chovají drůbež ve výběhu, předkládat krmení v chráněných prostorách, například pod přístřeškem nebo sítí. A každé podezřelé změny zdravotního stavu hlásit neprodleně místně příslušné veterinární správě.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR
Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021