Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Standardů GAEC od nového roku razantně přibude do kategorie

Legislativa ČR - Archiv > Právní předpisy ČR – základní informace> Právní předpisy ČR – základní informace
Rostlinná výroba - Archiv > Rostlinná výroba - Archiv> Zemědělství - Archiv
TZ MZe ČR > Zdroje ICBP - Archiv> TZ MZe ČR> Zdroje ICBP - Archiv

Standardů GAEC od nového roku razantně přibude

Vydáno: 21.12.2009
Tisk článku
Autor: Ing. Alexandra Kvasničková
Tisková zpráva MZe ze dne 21.12.2009.
Podmínky dobrého zemědělského a environmentálního stavu (GAEC) budou od nového roku komplexnější a přísnější. Zároveň budou více odpovídat zemědělské praxi. K úpravě standardů GAEC dochází z důvodu sladění naší legislativy s legislativou evropskou.

Od nového roku nebude standardů 5, ale 10 a jedenáctý začne platit od roku 2012. Hlavním přínosem bude především ucelenější přístup k řešení problematiky ochrany půdy a jejích vlastností, ochrana krajiny a cílenější ochrana vod. Výrazně se posilují standardy ošetřující problematiku eroze půdy, a to nejen ve vztahu ke způsobům hospodaření, ale rovněž ve vztahu k vymezení erozně ohrožených půd.

„Dodržování standardů GAEC, které jsou součástí Křížových kontrol, je pro zemědělce podmínkou pro získání dotací“, sdělil ministr zemědělství Jakub Šebesta a dodal: „S poslední verzí zásad GAEC jsou spokojeni i zemědělci, jejichž zástupci spolupracovali na výsledné podobě standardů“.
 
Nové znění GAEC klade větší důraz také na ochranu struktury půdy. Rovněž se zavádějí standardy zvyšující úroveň minimální péče, které se zaměřují na ošetřování travních porostů a regulaci vybraných invazních rostlin. Nové jsou také podmínky pro hospodaření s vodou a její ochranu před znečištěním.

Vedle zákazu pěstování rizikových plodin se jedná o využívání půdoochranných technologií a několikanásobně se zvyšuje výměra zemědělské půdy, na niž se tato opatření vztahují. Jsou rozšířeny zemědělské praktiky k udržení organických složek půdy, a to prostřednictvím stanovení minimálního podílu orné půdy jednak hnojené žádoucími hnojivy, případně pěstováním zlepšujících plodin.

Petr Vorlíček, tiskový mluvčí MZe
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021