Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Stanovení akutní referenční dávky pro rezidua pesticidu imazalil do kategorie

Rizikové faktory - Archiv > Rizikové faktory - Archiv> Potravinářství - Archiv

Stanovení akutní referenční dávky pro rezidua pesticidu imazalil

Vydáno: 20.4.2007
Tisk článku
EFSA doporučuje stanovení rozdílných hodnot přijatelného denního přívodu při akutní expozici pro těhotné ženy a pro ostatní populaci.
V r. 1997 byl v EU pro pesticid imazalil stanoven limit přijatelné denní dávky (ADI = NOAEL/100) 0,025 mg/kg tělesné hmotnosti (na základě roční belgické studie na psech, s bezpečnostním faktorem 100). V r. 2005 Společný výbor FAO/WHO pro rezidua pesticidů provedl revizi a stanovil hodnotu akutní referenční dávky (ArfD – odvozeno od NOAEL) na 0,05 mg/kg na základě toxicity pro matku a plod zjištěné u králíků. Tato dávka měla platit pro veškerou populaci.
V r. 2005 belgické úřady doporučily EU přijmout limit ARfD 0,05 mg/kg na základě údajů od výrobce pesticidu – firmy Janssen Pharmaceutica. Podobný negativní vliv jako na těhotné a kojící ženy, může mít imazalil i na novorozence a teenagery během puberty, a proto navrhují limit 0,05 mg/kg pro veškerou populaci. Belgie žádá Komisi o prověření dostupných toxikologických informací.
Panel odborníků EFSA rozhodl, že stanovení hodnoty přijatelného denního přívodu při akutní expozici (ARfD) je nutné, pokud orální letální dávka LD 50 je menší než 1000 mg/kg. V tomto případě byly pozorovány klinické příznaky po akutním vystavení dávce 500 mg/kg. EFSA doporučuje stanovení dvou rozdílných ARfD, a sice pro těhotné a kojící ženy 0,05 mg/kg a pro ostatní populaci 0,1 mg/kg.
Poznámka zpracovatele: Imazalil (jako fungicid) byl do Seznamu účinných látek -v příloze 1 směrnice 91/414/EHS - zařazen směrnicí 1997/73/ES (Úř.věst. L 353, 24.12.1997, s. 26) .
EU Food Law, 2007, č. 296, s. 17-18
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021