Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Stanovení deoxinivalenolu a acetylovaných derivátů v kukuřici pomocí diluce stabilními izotopy do kategorie

Chemická rizika > Rizikové faktory - Archiv> Chemická rizika> Rizikové faktory - Archiv

Stanovení deoxinivalenolu a acetylovaných derivátů v kukuřici pomocí diluce stabilními izotopy

Vydáno: 14.12.2009
Tisk článku
Metodou SID byl zjišťován obsah mykotoxinů v kukuřici. Obsah DON se pohyboval kolem 100 μg/kg, limit 750 μg/kg byl překročen jen u jednoho vzorku. Navíc byl obsažen 15-acetyl-DON v množství odpovídajícím ca 23 % DON.

Plísně Aspergillus a Penicillium jsou považovány za „skladové plísně“ a Fusarium je plísní vytvářející mykotoxiny již během růstu zrnin. K mykotoxinům produkovaným fuzáriem patří zearalenon, moniliformin a trichoteceny – skupina  více než 200 látek, kterým je společné tetracyklické seskviterpenoidní jádro. Z nich jen některé se vyskytují v obilovinách.

V publikovaném materiálu je věnována pozornost především těm nejčastějším mykotoxinům ze skupiny trichotecenů typu B, kterými jsou deoxinivalenol (DON), 3-acetyl-DON, 15-acetyl-DON, nivalenol a 4-acetyl-nivalenol (nepojednává se o trichotecenech typu A jako T2-toxin, HT2-toxin, diacetoxyscirpenol a monoacetoxyscirpenol. Většina analytických metod při testování obilí v posledních 30 letech je zaměřena na DON, T2 a HT2.

Limit pro DON v kukuřici je podle nařízení 1881/2006/ES 750 μg/kg (tj. 2532 nmol/kg).

Na Technické univerzitě Mnichov vyvinuli metodu stanovení DON, 15-acetyl-DON a 3-acetyl-DON v kukuřici pomocí diluce stabilními izotopy (SIDA = stable isotope dilution assay). Z 16 analyzovaných vzorků jen jeden vykazoval množství DON vyšší než přípustný limit. Všeobecně bylo stanoveno množství DON jen kolem 100 μg/kg. Bylo prokázáno, že se v kukuřici vyskytuje vedle DON i acetylovaná forma 15-acetyl-DON, a sice  23 % ± 11 z množství DON. 3-acetyl-DON nebyl ve vzorcích zjištěn. Při porovnávání obsahu DON s legislativním limitem má být bráno v úvahu celkové množství DON včetně acetylovaných derivátů.


Ernährung, 33, 2009, č. 11, s. 458-463

 

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021