Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Stanovení melaminu v mléce do kategorie

Chemická rizika > Rizikové faktory - Archiv> Chemická rizika> Rizikové faktory - Archiv
Aktuality > Aktuality

Stanovení melaminu v mléce

Vydáno: 26.6.2012
Tisk článku
Autor: Markéta Houdková
Vědci objevili metodu ke stanovení melaminu v mléce, která je založená na principu fluorescence.

Melamin, jehož chemický název je 1,3,5-triazin-2,4,6-triamin, se široce využívá jako průmyslová sloučenina k výrobě polymerů pryskyřice, které se dále přidávají do laminátů, lepidel a plastů. Není však dovolené přidávat melamin do krmiv a potravinářských přídatných látek. Nicméně, díky jeho vysoké hladině dusíku (66% celkové hmoty), bývá ilegálně přidáván do krmiv nebo do potravin, ve kterých je tak uměle narušen obsah dusíkatých látek. Bez identifikace zdrojů dusíku však tradiční Kjeldahlova metoda, stanovující celkový obsah dusíkatých látek, nedokáže rozlišit melamin od ostatních dusíkatých molekul. Tak mohou neetičtí výrobci používat melamin při falšování stravy bohaté na bílkoviny (např. mléko, kojenecká výživa), neboť v produktech zvýší hladinu dusíku a zároveň sníží náklady spojené s jejich výrobou. Při orálním podání má melamin nízkou toxicitu, ale v kombinaci s kyanurovou kyselinou (bílá pevná látka bez zápachu, používaná jako součást bělidel, dezinfekčních prostředků a herbicidů) vede k tvorbě nerozpustných krystalů v ledvinách. Dlouhodobé podávání vysokých koncentrací melaminu může vyvolat selhání ledvin až smrt a to především u kojenců a dětí. Maximální výše příjmu melaminu je oficiálně stanovena např. v Číne, USA a EU 2,5 ppm ve stravě pro dospělé a 1 ppm ve výživě pro kojence.

Stanovení melaminu v potravinách je předmětem mnoha výzkumů a je zakládáno na těchto běžně používaných metodách: vysokoúčinná kapalinová chromatografii (HPLC), LC-hmotnostní spektrometrie (MS), plynová chromatografie (GC), ELISA test fungující na principu imunoenzymatické reakce a kapilární elektroforéza. Ačkoliv výše zmíněné metody jsou obecně velmi citlivé a přesné, nejsou vhodné pro rutinní analýzy kvůli drahému zařízení, komplikovaným a časově náročným postupům při získání vzorků a kvůli specifickým dovednostem nezbytným pro provoz.

V nedávné době byly popsány nové metody stanovující melamin v mléce na základě fluorescence. Jedna z nich využívá ve vodě rozpustné, různě velké kvantové tečky telluridu kademnatého pokryté thioglykolovou kyselinou (TGA-CdTe QDs). Bylo totiž zjištěno, že melamin může potlačovat fluorescenční záření TGA-CdTe QDs ve vodném roztoku. V optimálních podmínkách je intenzita fluorescence lineárně závislá na koncentraci melaminu. Tento způsob měření je úspěšný ke stanovení melaminu v mléce s limitem 0,04 mg melaminu/l. Zjevné přednosti této metody jsou jednoduchost, rychlost, nízká cena a vysoká citlivost, o jejím využití se však ještě stále diskutuje.


Rapid determination of melamine in milk using water-soluble CdTe quantum dots as fluorescence probes
Food Additives and Contaminants, 2012, 29, č. 3, s. 333-344

Objednávka kopie článku

Související informace:
A-Z slovník: Melamin
Potravinářské skandály z posledních let v mlékárenském sektoru
Codex Alimentarius řeší limity pro melamin, arzén a olovo
Změna nařízení EU o plastech v kontaktu s potravinami

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021