Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Stanovení trans-mastných tuků do kategorie

Zemědělský a potravinářský výzkum > Zemědělský a potravinářský výzkum> Technologie, technika, výzkum, odborné časopisy - Archiv> Technologie, technika, výzkum, odborné časopisy - Archiv

Stanovení trans-mastných tuků

Vydáno: 5.8.2009
Tisk článku
S povinností uvádění obsahu trans-mastných kyselin na potravinách v USA souvisí snadná proveditelnost analýzy. Osvědčila se metoda FT-IR-spektrometrie.
Od ledna 2006 požaduje FDA, aby v rámci nutričního označování potravin byl v USA uváděn i obsah trans-mastných kyselin. Z hlediska škodlivosti se rozlišují trans-mastné kyseliny s konjugovanými a s nekonjugovanými (mezi dvojné vazby je v řetězci začleněna jedna nebo více metylénových skupin) dvojnými vazbami.
Na rozdíl od dvojných vazeb v konfiguraci cis, kde je řetězec zvlněný, je řetězec trans-mastných kyselin téměř rovný, jako je tomu u nasycených mastných kyselin. Podle toho se liší i vlastnosti – zatímco nekonjugované zvyšují riziko kardiovaskulárních onemocnění, konjugované (především CLA v mléce) působí příznivě. Existuje ca 20 druhů CLA, u nichž se na laboratorních zvířatech prokázaly antikarcinogenní a jiné příznivé účinky.
Ačkoli existuje řada schválených metod (AOAC a American Oil Chemists Society), pro stanovení trans-tuků se nejčastěji používá metoda 996.06/AOAC nebo kapilární plynová chromatografie (GC) a úřední metoda za pomoci Cd-14-d99. Při GC je testování vzorku prováděno přídavkem kyselin nebo zásad, aby se mastné kyseliny převedly na těkavé metylestery, které se pak rozdělí působením plynu na koloně s vysoce polární stacionární bází. Problémem GC je nedostatek komerčních referenčních standardů, komplexnost techniky a obtížná identifikace minoritních GC-píků (jejich překrývání)
Při spektroskopické metodě FT-IR (Fourier transform infrared) se vzorek vloží mezi rozštěpovač paprsku a detektor. Při aplikaci vysoké teploty se selektivně absorbuje infračervená energie. Interferogram se konvertuje z časového na frekvenční a získá se spektrum vytvořené jednotlivými barvami světla. Porovnává se vzorek s výsledkem bez trans-mastných kyselin.
Food Technology, 63, 2009, č. 3, s. 42, 44-46
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021