Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Stanovisko EFSA k dusitanům v živočišných krmivech. Přehled vydaných stanovisek EFSA k nežádoucím látkám v krmivech do kategorie

Zprávy EFSA - Archiv > Zprávy EFSA - Archiv> EFSA - Archiv
Krmiva > Živočišná výroba - Archiv> Krmiva> Živočišná výroba - Archiv

Stanovisko EFSA k dusitanům v živočišných krmivech. Přehled vydaných stanovisek EFSA k nežádoucím látkám v krmivech

Vydáno: 17.4.2009
Tisk článku
Autor: Ing. Alexandra Kvasničková
EFSA posuzoval zdravotní riziko z přítomnosti nežádoucích látek v živočišných krmivech.
Vědecký panel pro kontaminanty Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA–CONTAM) dokončil poslední stanovisko (zaměřené na dusitany, viz příloha) ze série stanovisek – hodnocení rizik, která vypracoval v posledních pěti letech, a ve kterých se zaměřoval na nežádoucí látky v živočišných krmivech. Uvedená stanoviska byla vypracována na základě požadavku Evropské komise. Cílem bylo posoudit možná zdravotní rizika pro zvířata a člověka z přítomnosti nežádoucích látek v živočišných krmivech.
 
Příloha: Dusitany jako nežádoucí látky v krmivech
 
Přehled dosud vydaných stanovisek EFSA–CONTAM k nežádoucím látkám v živočišných krmivech:
 
Aflatoxin B1 (3.2.2004)
Kadmium (2.6.2004)
Olovo (2.6.2004)
Deoxynivalenol (DON) (2.6.2004)
Zearalenon (28.7.2004)
Fluor (22.9.2004)
Ochratoxin A (OTA) (22.9.2004)
Camphechlor (1.2.2005)
Arzén (31.1.2005)
Námel (19.4.2005)
Endosulfan (20.6.2005)
Fumonisiny (22.6.2005)
Gamma-HCH a jiné hexachlorcyklohexany (4.7.2005)
Polychlorované bifenyly (PCB) jiného typu než dioxiny (8.11.2005)
Aldrin a dieldrin (9.11.2005)
Endrin (9.11.2005)
Hexachlorbenzen (13.9.2006)
DDT (22.11.2006)
Kyanogenní sloučeniny (23.11.2006)
Chlordane (7.11.2007)
Glukosinoláty (27.11.2007)
Rtuť (20.2.2008)
Tropanové alkaloidy (9.4.2008)
Theobromin (10.6.2008)
Ricin (10.6.2008)
Gossypol (4.12.2008)
Biotoxiny moře v korýších: skupina yessotoxinů (2.12.2008)
Saponiny v Madhuca Longifolia (29.1.2009)
 
Zdroj: EFSA

Bezpečná krmiva
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021