Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Stanovisko EFSA k melaminu a strukturálně podobným sloučeninám do kategorie

Zprávy EFSA - Archiv > Zprávy EFSA - Archiv> EFSA - Archiv
Chemická rizika > Rizikové faktory - Archiv> Chemická rizika> Rizikové faktory - Archiv

Stanovisko EFSA k melaminu a strukturálně podobným sloučeninám

Vydáno: 22.9.2008
Tisk článku
Autor: Ing. Alexandra Kvasničková
Po aféře s úmrtím zvířat v USA po konzumaci krmiv obsahujících melamin vydal EFSA prozatímní stanovisko k melaminu a příbuzným sloučeninám.

Po řadě úmrtí domácích mazlíčků (psů a koček) v USA zkoumaly kontrolní orgány zdroj zdravotních problémů těchto zvířat. Zjistilo se, že pšeničný lepek, který se používá při výrobě krmiv pro zvířata, byl kontaminován melaminem – průmyslovou chemikálií používanou např. při výrobě plastů. Kontaminovaný lepek pocházel z Číny. V květnu 2007 Evropská komise požádala Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA), aby vypracoval urychleně stanovisko k melaminu a příbuzným sloučeninám.

EFSA ve svém stanovisku ze dne 4.7.2007 konstatoval, že ačkoliv melamin a kyanurová kyselina byly nalezeny pouze v pšeničném lepku, koncentrátu rýžové bílkoviny a kukuřičném lepku, tj. surovinách používaných při výrobě živočišných krmiv, nelze vyloučit, že se melamin a strukturálně podobné sloučeniny nepřidávaly do dalších zdrojů bílkovin určených pro použití v krmivech nebo potravinách.

 

Ve shodě s kontrolními orgány v USA požádala Komise členské státy EU, aby kontrolovaly zásilky

– pšeničného lepku,

– kukuřičného lepku,

– kukuřičného šrotu (meal),

– sójové bílkoviny,

– rýžových otrub a

– koncentrátu rýžové bílkoviny

pocházející ze třetích zemí a zejména z Číny na přítomnost melaminu a strukturálně příbuzných sloučenin (kyanurové kyseliny, ammelinu a ammelidu) a výsledky kontrol (jak pozitivní, tak i negativní) oznámily Komisi prostřednictvím systému rychlého varování pro potraviny a krmiva (RASFF). Vedle použití těchto surovin v krmivech, zvláště v krmivech pro domácí mazlíčky (pet food), se používají uvedené suroviny také do chleba, těstovin, těsta na pizzu, potravin určených pro osoby alergické na lepek aj.

 

Vzhledem k tomu, že EFSA neměl dostatek údajů o expozici zvířat (mazlíčků) ani lidí a termín, který měl na odpověď Komisi, byl krátký, nedošlo k vypracování stanoviska vědeckého panelu pro kontaminanty potravinového řetězce (CONTAM), nýbrž bylo vydáno prozatímní stanovisko EFSA (příloha).

 

Příloha: Prozatímní stanovisko EFSA k požadavku Evropské komise týkajícímu se melaminu a strukturálně příbuzných sloučenin, např. kyanurové kyseliny v přísadách bohatých na bílkoviny používaných pro krmiva a potraviny (pdf, 0,1 MB)

 

EFSA ve svém stanovisku dochází k tomu závěru:

Tolerovatelný denní příjem (TDI) melaminu a jeho analogů (ammelinu, ammelidu a kyanurové kyseliny) celkem je 0,5 mg/kg tělesné hmotnosti. Vzhledem k tomu, že chybí údaje o toxicitě pro domácí zvířata, EFSA prozatímně doporučuje aplikovat tuto hladinu tolerovatelného denního příjmu, která byla stanovena pro lidí, také na domácí zvířata.

 

EFSA

Melaminem kontaminovaná kojenecká výživa

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021