Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Statistika dotazů a stížností do kategorie

Aktuality DO > Aktuality DO
Aktuality > Aktuality

Statistika dotazů a stížností

Vydáno: 24.8.2012
Tisk článku
Autor: SVS ČR
Tisková zpráva SVS ČR ze dne 23. 8. 2012.
Všechny dotazy a stížnosti spotřebitelů řešíme
Státní veterinární správa již třetím rokem zpracovává na základě Doporučení Komise z 12. 5. 2010 statistiku dotazů a stížností, které SVS za rok obdržela od spotřebitelů.
Toto „Doporučení o používání harmonizované metodiky pro klasifikaci a hlášení stížností a dotazů spotřebitelů“ vydala Komise dne 15. května 2010. Tato informace má sloužit Evropské komisi k Hodnotící zprávě o spotřebitelských trzích.
Přehled za poslední tři roky:
                               Dotazů                 Stížností
2009                      26                           387
2010                      36                           501
2011                      76                           593        
Z uvedeného vyplývá, že zájem zákazníků rok od roku vzrůstá. Je to zajisté také díky otevřenosti Státní veterinární správy i díky mediálnímu zájmu o zdravotní nezávadnost potravin i o kvalitu potravin.
Nejčastější dotazy se týkají podmínek pro prodej masa a masných výrobků v tržní síti, týkají se malých prodejen i prodejních řetězců. Další skupinou dotazů jsou ty, které se týkají prodeje krmiv a chovatelských potřeb pro domácí zvířata. Všechny dotazy a stížnosti řeší místně příslušné krajské veterinární správy. A pokud jde o stížnosti, asi 50 % se jich týkalo prodeje masa a masných výrobků, 25 % se týkalo ryb, mléka, mléčných výrobků a vajec a 25 % bylo stížností, které se týkaly domácích zvířat, péče o ně a prodej potřeb pro ně.
Všechny uvedené dotazy a stížnosti byly krajskými veterinárními správami vyřešeny, tj. ukončeny odpovědí, popřípadě sdělením informaci o ukončeném správním řízení.
Tento způsob kontaktu se spotřebiteli je zpětnou vazbou pro orgány státního dozoru a utvrzením o tom, že systém státního dozoru je funkční, a že je veřejností vnímán jako důvěryhodný a účinný.
Josef Duben, tisk. mluvčí SVS
Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS: www.svscr.cz.
 
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021