Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Status zemí z hlediska rizika výskytu BSE do kategorie

Živočišná výroba - Archiv > Živočišná výroba - Archiv> Zemědělství - Archiv

Status zemí z hlediska rizika výskytu BSE

Vydáno: 15.7.2007
Tisk článku
Země světa se podle Světové organizace pro zdraví zvířat a podle rozhodnutí 2007/453/ES rozdělují do tří skupin, což bude mít dopad na pravidla obchodování se zvířaty.
S ohledem na nařízení 999/2001/ES o stanovení pravidel pro prevenci, tlumení a eradikaci některých přenosných spongiformních encefalopatií, které je zaměřeno na obchodování se zvířaty, bylo vydáno „rozhodnutí 2007/453/ES, kterým se stanoví status BSE členských států nebo třetích zemí nebo jejich oblastí vzhledem k riziku výskytu BSE“ (OJ L 172, 30.06.2007, s. 84).
Toto nařízení třídí země nebo oblasti do tří skupin podle míry rizika BSE a cílem je v závislosti na tom stanovit pravidla pro obchod.
 V kategorizaci zemí hraje hlavní úlohu Světová organizace pro zdraví zvířat (OIE), jejíž Generální shromáždění přijalo v květnu 2007 rezoluci týkající se statusu BSE v různých zemích. Až do přijetí konečného stanoviska OIE by členské státy ES a ESVO měly být prozatím považovány za státy s kontrolovaným rizikem BSE.
 
Status BSE zemí nebo oblastí v závislosti na míře rizika výskytu BSE
A. Země nebo oblasti se zanedbatelným rizikem výskytu BSE
Argentina, Austrálie, Nový Zéland, Singapur, Uruguay
 
B. Země nebo oblasti s kontrolovaným rizikem výskytu BSE
členské státy ES
země ESVO (Norsko, Island, Švýcarsko)
třetí země: Brazílie, Kanada, Chile, USA, Tchai-wan
C. Země nebo oblasti s neurčeným rizikem výskytu BSE
Země nebo oblasti neuvedené v bodech A nebo B.
http://eur-lex.europa.eu/
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021