Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek STP: uvádění potravin na trh a do oběhu do kategorie

Akce tuzemské > Akce tuzemské> Akce - Archiv> Akce - Archiv

STP: uvádění potravin na trh a do oběhu

Vydáno: 16.5.2007
Tisk článku
Kurz pořádaný Střediskem technických předpisů, který se uskuteční v Praze dne 28. května 2007.

Středisko technických předpisů (STP) je oborové informační, poradenské a výchovně vzdělávací centrum pro malé a střední podniky (MSP) a drobné podnikatele (OSVČ). Zaměřuje se na poskytování komplexních informačních služeb v oblasti spojené s požadavky při uvádění výrobků na trh. Problematika „uvádění výrobků na trh“ se ze zákona týká všech podnikatelských subjektů. Uvedením na trh zákon rozumí okamžik, kdy je výrobek na trhu Evropského společenství poprvé úplatně nebo bezúplatně předán nebo nabídnut k předání za účelem distribuce nebo používání nebo kdy jsou k němu poprvé převedena vlastnická práva.

 

STP se zaměřuje na tyto oblasti:

– chemie,

– potravinářství,

– stavebnictví a stavební hmoty,

– strojírenství.

Pro MSP a OSVČ připravuje STP v oblasti potravinářství kurz “Uvádění potravin na trh a do oběhu”. Kurz se uskuteční dne 28. května 2007 a jeho náplní bude:

 

1. Právní rámec pro uvádění potravin na trh a do oběhu

– Vazby legislativních rámců tvořených - zákonem o ochraně spotřebitele, zákonem o obecné bezpečnosti výrobků a potravinářskou legislativou

– Právní předpisy pro potraviny – členění a struktura, rozsah použití

– Ostatní související legislativa – obaly, odpady

 

2. Uvádění potravin na trh a do oběhu

– Základní definice

– Teze specifik pro postup při uvádění na trh a do oběhu potravin – volný pohyb ve vnitřním trhu EU, dovoz ze třetích zemí, export do třetích zemí

– Dodržení hygienických a kvalitativních aspektů – hygienický balíček, HACCP, správná hygiena praxe, ISO normy pro řízení kvality

 

3. Uplatňování a vymáhání práva

– Dozor nad trhem, veterinární a hygienická služba

– Role komerčních akreditovaných a neakreditovaných laboratoří v systému uvádění potravin na trh a do oběhu

 

4. Aplikace zákona o potravinách – praxe pro malé a střední podniky

– Působnost

Informace na obalu (datum použitelnosti, datum minimální trvanlivosti, záruční doba, značení nutriční hodnoty, údaje o složení potravin, přídatné látky, látky určené k aromatizaci, označování ekologických potravin a biopotravin, GMO)

– Komodity, specifika uvádění na trh a do oběhu – ovoce, zelenina, masné výrobky, mléčné výrobky, mlýnské a pekárenské výrobky, zvláštní výživa (pro děti), doplňky stravy, nové potraviny aj.

 

Pokud se zájemce o kurz nebude moci zúčastnit odborného semináře dne 28. května 2007, má k dispozici další možnosti zapojení se do kurzu, a to ve formě:

– tištěných materiálů,

– on-line katalogu předpisů a norem,

– on-line konzultace s odbornými lektory.

 

Více informací o kurzu a přihláška do kurzu je k dispozici na www.sth.cz.

 

STP

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021