Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Strategický dokument o přenosné spongiformní encefalopatii (TSE) na období 2010–2015 do kategorie

Systémy řízení kvality a bezpečnosti potravin - Archiv > Systémy řízení kvality a bezpečnosti potravin - Archiv> Potravinářství - Archiv
Veterinární záležitosti > Živočišná výroba - Archiv> Veterinární záležitosti> Živočišná výroba - Archiv

Strategický dokument o přenosné spongiformní encefalopatii (TSE) na období 2010–2015

Vydáno: 9.8.2010
Tisk článku
Autor: Ing. Alexandra Kvasničková
Druhý plán boje proti TSE. Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě ze dne 16.7.2010. V češtině.
Evropská komise uveřejnila dokument (viz příloha), který se týká boje proti přenosné spongiformní encefalopatii (TSE).
 
Obsah dokumentu:
1. Úvod
2. Činnosti plánované na období 2010–2015
2.1. Další revize seznamu a věkových hranic pro specifikovaný rizikový materiál (SRM)
2.1.1. Současné právní předpisy
2.1.2. Budoucí možná politika
2.2. Další revize zákazu vztahujícího se na krmiva
2.2.1. Současné právní předpisy
2.2.2. Současný výzkum
2.2.3. Možnost postupného rušení zákazu vztahujícího se na krmiva
2.3. Další revize dohledu nad BSE
2.3.1. Současné právní předpisy
2.3.2. Budoucí možná politika
2.4. Další revize opatření k eradikaci klusavky
2.4.1. Současné právní předpisy
2.4.2. Minulý a současný výzkum
2.4.3. Budoucí možná politika
2.5. Utrácení kohort skotu
2.5.1. Současné právní předpisy
2.5.2. Budoucí možná politika
2.6. Rychlé testy před porážkou a po porážce
2.6.1. Současné právní předpisy
2.6.2. Současné činnosti ve vývoji laboratorních testů 
2.6.3. Budoucí možná politika
3. Alternativní řešení pro případ, že by pozitivní vývoj nepokračoval ve všech
členských státech stejným tempem.
4. Závěr
 
Příloha: Strategický dokument o přenosné spongiformní encefalopatii (TSE) na období 2010–2015 (pdf, 192 kB, 14 stran)
 
Zdroj: Evropská komise
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021