Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Strategie udržení zdraví zvířat do budoucna do kategorie

Veterinární záležitosti > Živočišná výroba - Archiv> Veterinární záležitosti> Živočišná výroba - Archiv

Strategie udržení zdraví zvířat do budoucna

Vydáno: 7.10.2008
Tisk článku
Na letošní výroční konferenci Mezinárodní federace zdraví zvířat se odborníci zabývali ekonomickými dopady zvířecích nákaz zejména v rozvojových zemích a možnostmi eliminace jejích následků do budoucna.
(bft) – Přednášející na letošní výroční konferenci IFAH-Europe (International Federation for Animal Health Europe) se ve svých příspěvcích zaměřili na požadavky na zdravotní stav zvířat z nejrůznějších úhlů pohledu.
 
Dr. J. Lubroth z FAO velmi expresivně upozornil na důležitost strategického boje s chorobami zvířat, zejména v rozvojových zemích.    
Živočišná výroba je v těchto zemích často pro velkou část obyvatelstva životně důležitou oblastí, protože přispívá k zahnání hladu a je zdrojem proteinů živočišného původu. Většinou zde žijí chovaná zvířata v těžkých podmínkách s ohledem na jejich zdravotní stav, protože schází politická podpora, veterinární infrastruktura a speciální znalosti. Na prvním místě platí, že je nutné zvládnout zvířecí nákazy přesahující hranice států, protože způsobují ohromné hospodářské ztráty v už beztak chudých zemích. V opačném případě by se postižené státy nemohly podílet na mezinárodní obchodě. Nejvýznamnějšími chorobami nejsou pouze jak by každý předpokládal klasické zvířecí nákazy jako je slintavka a kulhavka, mor skotu nebo prasat, ale jsou jimi i zoonózy jako je brucelóza nebo Nipah virus.
Ekonomické důsledky zvířecích nákaz, odhad nákladů v miliardách USD
 
Časná intervence
FAO pracuje společně s OIE v jednotné mezinárodní síti s cílem dostat zvířecí nákazy v rozvojových zemích pomocí účinných strategií boje pod kontrolu a nejtěžší zvířecí nákazy zcela vymýtit. Systém rychlého varování by měl v prvním kroku po výskytu nákazy analyzovat situaci, následně určit faktory, které jsou odpovědné za rozšíření choroby a nakonec zahájit odpovídající protiopatření. Jen tak se může podařit utlumit výskyt zvířecích nákaz. Tento postup by měl však být dodržován nejenom v rozvojových zemích, ale také ve všech ostatních částech světa, aby bylo možné eliminovat nebezpečí rezultující ze zvířecích nákaz pro lidské zdraví a také zdraví zvířat.  
 
Rostoucí požadavky
Udržení zdraví zvířat v globalizovaném světě s intenzivním zemědělstvím klade zvýšené nároky na zdravotní stav zvířat, uvedl ve svém příspěvku  Dr. K.J. Varma ze společnosti Intervet/Schering-Plough Animal Health. Rostoucí příjmy, klimatické změny, vysoké ceny energií a rostoucí světová populace – to je jen část faktorů ovlivňujících zdraví zvířat. Spotřebitelé mají vysoké nároky na kvalitu a rozmanitost potravin. Potravinářský průmysl se snaží na tyto požadavky reagovat výrobou produktů s vysokým stupněm specializace, která má za následek stoupající množství zvířat a produktů, které jsou obchodovány jak uvnitř států tak také mezi státy navzájem.  
Nové nároky v infekční medicíně jsou nezbytné pro udržení zdravotního stavu zvířat a tím i kvality potravin na vysokém standardu. Účinnost antibiotik je nutné udržet pomocí pečlivějšího a fundovanějších nakládání s nimi. Kromě toho je nezbytné dále hledat a vyvíjet nové cesty a metody jako je posílení imunitního systému, inhibice faktorů rezistence nebo likvidace biofilmů.
 
Kooperace je žádoucí
V oboru očkovacích látek bude třeba vytvořit novou nanejvýš účinnou generaci produktů pomocí metod genetických modifikací. Nové formulování a formy podávání léčiv zlepší jejich účinnost a bezpečnost a rozšíří oblast využití moderních vakcín. Efektivní boj s infekčními chorobami bude vyžadovat velmi úzkou spolupráci mezi průmyslem, úřady a zemědělstvím obecně. Problém, jak uplatnit produkty vakcinovaných zvířat na trhu, zůstává ale u řady vakcín stále ještě nevyřešen.
Stále náročnější spotřebitele bude možné uspokojit jedině větší transparentností a informovaností na téma bezpečnosti potravin a chovu zvířat.
 
Tiergesundheitsstrategien für die Zukunft
[cit. 2008-10-04], www.animal-health-online.de
 
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021