Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Strojně oddělené drůbeží maso do kategorie

Aktuality > Aktuality

Strojně oddělené drůbeží maso

Vydáno: 1.10.2013
Tisk článku
Autor: Zdroj: časopis Výživa a potraviny
Strojně oddělené drůbeží maso - charakteristika, použití, bezpečnost, nutriční hodnota.

Strojně oddělené maso (SOM) je produkt získaný strojním oddělováním masa na kostech nebo kostrách, které zůstaly po vykostění. Dřívější název byl mechanicky separované maso, zkráceně často užívaný název „separát“. SOM se může získávat z kostí všech zvířat s výjimkou kostí přežvýkavců, které jsou od r. 2011 zakázány jako surovina pro výrobu SOM kvůli obavám z BSE.

V naší republice se vyrábí prakticky pouze drůbeží strojně oddělené maso (DSOM). Surovinou jsou drůbeží kostry po vykostění, krky, křídla, droby, kůže i celá kuřata. Nesmějí se používat běháky, kůže z krku a hlavy.  Surovina musí být nezávadná, posouzená veterinárním dozorem jako poživatelná a nesmí se před zpracováním skladovat déle než 3 dny. Pro strojní oddělování se používá surovina čerstvá zchlazená  (t  max. 2 °C, zpracování do 24 h) nebo zmrazená (t  - 18 °C, zpracování do 3 měsíců, získané DSOM se nesmí znovu zmrazit).

DSOM se používá do tepelně zpracovaných masných výrobků, za určitých podmínek lze použít DSOM vyrobené nízkotlakou separací  i do výrobků, které nejsou určeny ke spotřebě po tepelné úpravě. SOM se nesmí používat do mletého masa.

Široce medializované strašení riziky při konzumaci DSOM není opodstatněné. Zejména často zmiňované riziko konzumace kostí je u dobře zpracovaného DSOM při správném seřízení separátoru minimální. Negativem DSOM je jeho nižší nutriční hodnota oproti drůbežímu masu. Proto výrobky s vysokým podílem DSOM nejsou vhodné pro děti.  Je třeba sledovat deklaraci podílu masa a SOM na obalech potravin, bohužel někteří výrobci stále neoprávněně zahrnují SOM do položky maso.

Současným problémem je, že podíl SOM v masných výrobcích v poslední době hlavně z cenových důvodů významně vzrostl, v některých výrobcích SOM dokonce nahradilo veškeré maso. Z legislativního i výživového hlediska se však SOM nepovažuje za maso, masem se rozumí pouze kosterní svalovina spolu s přirozeným tukem a vazivovými tkáněmi (Směrnice 2001/101/ES). Strojně oddělené maso nesplňuje dle Specifických požadavků na označování masných výrobků (2003) tuto definici pro maso a nesmí proto být při označování masných výrobků započítáváno do deklarovaného obsahu masa. Rozlišení masa a SOM při označování masných výrobků je důležité pro informování spotřebitele o skutečné povaze masných výrobků.

Evropská komise nemá námitky proti používání DSOM. Vychází z hodnocení získaných v zemích EU, ze kterých plyne, že rizika pro veřejné zdraví jsou zanedbatelná. Pouze vyžaduje správné označování výrobků obsahujících SOM. Použití SOM musí být na balených masných výrobcích uvedeno ve složení.

Autor článku "Strojně oddělené drůbeží maso": Doc. Ing. Kamila Míková, CSc., Ústav analýzy potravin a výživy, VŠCHT Praha

Výživa a potraviny 68, 2013, č. 3, s. 42-43
Objednávka kopie článku

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021