Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Studie COMED - snížená mortalita u nemocných s COVID-19 při vyšším omega-3 indexu do kategorie

Aktuality > Aktuality

Studie COMED - snížená mortalita u nemocných s COVID-19 při vyšším omega-3 indexu

Vydáno: 18.5.2021
Tisk článku
Autor: CZVP SZÚ
Informace Centra zdraví, výživy a potravin SZÚ

Studie statisticky potvrdila hypotézu, že při vyšší hodnotě tzv. omega-3 indexu (suma EPA+DHA+DPA) vede k nižší mortalitě u pacientů s COVID-19, kteří obvykle podléhají pneumonii.Je to povzbuzení pro další práci v oblasti výživy a podpory zařazovat v dietě zdroje omega-3 MK s dlouhým řetězcem (nepleťme si to s esenciální ALA, i když i ta má velký význam).

Jeden z cílů studie cílil na prevenci chronických zánětů. Významné jsou omega-3 mastné kyseliny (MK), především EPA a DHA, ale i DPA. Mohou hrát roli v patogenezi onemocnění COVID-19. Vážnou komplikací této diagnózy může být pneumonie pozorovaná až ve 30 % případů středně a těžce nemocných. Studie reaguje na kampaň MZ ČR zaměřenou na zlepšení životního stylu. Víme totiž, že strava většiny české populace má nedostatek těchto protizánětlivých živin.

Co studie zahrnuje

Ve spolupráci SZÚ a FN Brno jsme shromáždili a analyzovali 217 “pozitivních případů”, na základě informace “COVID +”,  od února do začátku května 2021. Po odstranění „confaunderů“, byla statisticky analyzována kohorta 160 osob. Pracovali jsme s údaji o koncentraci 20 různých mastných kyselin v erytrocytech. To představuje obvykle časový úsek minimálně 2-4 měsíce před hospitalizací, k ustálení hladin v krvi. Vzhledem k malému počtu pacientů nebyl soubor rozdělen na muže a ženy. Soubor byl rozdělen na kvartily, po 40 pacientech, podle % výše hodnot sumy omega-3 (EPA+DPA+DHA), v plné krvi.

Epidemiologická statistika potvrdila nižší mortalitu

Srovnání (zemřelí/přeživší) nejvyššího kvartilu (Q4), kde byla zjištěna hodnota > 6,4 % (EPA+DPA+DHA), vychází proti zbývajícím 3 nižším kvartilům dohromady (Q1-Q2-Q3) statisticky průkazně! Relativní riziko (RR) = 0,23 (CI95% = 0,06-0,93), Z score = 2,06, P = 0,039, NNT = 6 (3,3-30,2) – pacient obrazně 1 : 6 přežije, pokud má vice než 6,4 % EPA+DPA+DHA v žilní krvi. Pokud se měří hodnoty z kapilární krve, hodnoty se násobí koeficientem 0,78. Odds ratio (OR) = 0,19 (CI95% = 0,04-0,84), Z score = 2,19, P = 0,029. To je průkazný výsledek. Mezi Q4 a ostatními kvartily není statisticky věkový rozdíl.

Co výsledky studie znamenají

Studie nebyla jednoduchá, vzhledem k řadě polymorbidit. Nešlo o léčení, ale zjištění, zda vyšší omega 3 index může předcházet kritickým stavům, mortalitám, v souvislosti „cytokinovou bouří“, které předchází bouře „eicosanoidová“, v rámci pneumonie. Studie je samozřejmě pilotní, ale výsledek je konzistentní.

Jak vypadá naše populace a co dělat

Hodnoty omega-3 indexu, který v našem případě zvyšujeme o DPA (je to asi 20-23% z omega-3, mimo ALA),  by měly být >8,0 %. Tyto hodnoty  nemá skoro nikdo v naší populaci. Hodnota se dá dosáhnout, pokud je dieta postavena na vysokých dávkách tučných ryb (losos, zavináče, makrela, sardinky, aj.). Jinak ale nezbývá jediná cesta a to používat rybí olej, který se prodává v mnoha variantách. V našich experimentech (pozn.právní smlouva se SZÚ, Vitana/Orkla) používáme triglyceridy firmy Mollers (Norsko).

Další výzkumy a monitoring

Máme některé nápady, jak organizovat nové studie, ale hlavně chceme intervenovat u různých populačních skupin. Omega-3 MK mají zdravotní význam v průběhu celého života a jsou součástí primární i sekundární prevence.

Prof. J.Ruprich a kol.

Zdroj: SZÚ

Foto: Shutterstock

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021