Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Studie věnovaná čmelákům nemá podle EFSA vliv na závěry týkající se neonikotinoidů do kategorie

Aktuality KM EFSA > Aktuality KM EFSA
Aktuality > Aktuality

Studie věnovaná čmelákům nemá podle EFSA vliv na závěry týkající se neonikotinoidů

Vydáno: 17.6.2013
Tisk článku
Autor: Mgr. Dana Koubová
EFSA kritizuje britskou studii.

Úřad EFSA nalezl ve studii publikované FERA (Food and Environment Research Agency) řadu slabin. Podle studie totiž pesticidy ze skupiny neonikotinoidů nemají za polních podmínek významnější vliv na populace čmeláků. Vzhledem k slabinám je úřad názoru, že studie nemá vliv na závěry EFSA zveřejněné v lednu 2013, které se týkaly rizik vyplývajících pro včely z používání účinných látek pesticidů thiamethoxamu, clothianidinu a imidaclopridu.

Úřad poukázal ohledně významu studie Effects of neonicotinoid seed treatments on bumble bee colonies under field conditions (Thompson et al.) pro hodnocení rizik publikovaných EFSA na následující body:

  • Hodnocení EFSA se vztahovalo na povolené použití řady přípravků na ochranu rostlin, které obsahují thiamethoxam, clothianidin a imidacloprid, v celé Evropské unii. Studie FERA zkoumala jen jednu kulturní rostlinu – řepku – a dva přípravky na ochranu rostlin, jeden s účinnou látkou clothianidin a druhý s úč. l. imidacloprid, které jsou povoleny pro použití ve Spojeném království. Kromě toho pokusná stanoviště i jejich okolí, která FERA použila pro svou studii, odrážejí pouze malý vzorek zemědělských podmínek ve Spojeném království a nemohou reprezentovat podmínky v jiných částech EU.
  • Dvěma důležitými směry rizik – prachem a gutací – se studie FERA nezabývala.
  • V rámci svých hodnocení učinila EFSA závěry hlavně pro včely a identifikovala rozdíly pro jiné opylovače. Vzhledem k výrazným druhovým rozdílům nemůže být polní studie na čmelácích použita k pochopení rizik pro včely a jiné opylovače.

Experti EFSA zdůraznili řadu dalších nedostatků ve zprávě, mimo jiné:

  • Nesrovnalosti a protikladné údaje týkající se cílů studie.
  • Absenci odpovídajících kontrolních včelích populací. Analýza reziduí v pylu a nektaru ukázala, že „kontrolní“ stanoviště bylo kontaminováno thiamethoxamem.
  • Rozdílné podmínky na třech pokusných stanovištích, které snížily senzitivitu studie při zjišťování účinků na populace.

EFSA kromě toho vyslovila pochybnosti o způsobu, jakým autoři Thompson a kol. zpracovali a interpretovali výsledky studie.

 

Zdroj: EFSA

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021