Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Světový den hygieny rukou - 5. května 2017 do kategorie

Aktuality > Aktuality
Programy podporující zdraví > Zdroje ICBP - Archiv> Zdroje ICBP - Archiv> Programy podporující zdraví

Světový den hygieny rukou - 5. května 2017

Vydáno: 5.5.2017
Tisk článku
Autor: HSHMP
Informace HSHMP ke Světovému dni hygieny rukou

Světový den hygieny rukou, který každý rok připadá na 5. květen, a který je součástí iniciativy Světové zdravotnické organizace (WHO) Save lives: Clean your hands / Zachraň život – umývej si ruce upozorňuje na význam mytí rukou jako klíčového preventivního opatření proti přenosu mnoha infekčních onemocnění.  

V roce 2017 je tématem „Světového dne hygieny rukou“ boj s antibiotickou rezistenci: Fight antibiotic resistance - it's in your hands

Zdroj: WHO, 2017

V rámci Světového dne hygieny rukou se koná mnoho aktivit, které organizují zdravotnická a jiná zařízení a jsou určena nejen zdravotníkům, ale i celé veřejnosti.  
Pražští hygienici se připojují k tomuto významnému dni zdravotně-výchovnou aktivitou zaměřenou na edukaci budoucích zdravotnických pracovníků v podobě projektu „Umíte si mýt ruce?“. V rámci „Dne projektů“ oslovila Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen "HSHMP") dne 22. 3. 2017 již zhruba 170 studentů a pedagogů SZŠ a VOŠ z Alšova nábřeží, Praha 1. Bližší informace z této akce naleznete zde: http://www.hygpraha.cz/dokumenty/den-projektu--na-zdravotnich-skolach-3000_3000_437_1.html  
Dne 4. 5. 2017 v rámci kampaně ke „Světovému dni hygieny rukou“ se HSHMP povedlo edukovat dalších 130 osob z řad studentů a pedagogů SZŠ a VOŠ z Alšova nábřeží, Praha 1. Studenti i pedagogové si mohli vyzkoušet, jak si „umí mýt ruce“, a poté jim pod UV lampou byly předvedeny nedostatečně umyté části rukou (fotografie č. 1 - 2).  
Fotografie č. 1: Kontrola správného mytí rukou pomocí UV lampy – hřbet ruky  

Zdroj: HSHMP  
Fotografie č. 2: Kontrola správného mytí rukou pomocí UV lampy – dlaně ruky  

Zdroj: HSHMP 

Státní zdravotní ústav (dále jen "SZÚ") se do této kampaně zapojil vyhlášením soutěže pro děti předškolního a školního věku pod názvem: „MYTÍ RUKOU – PROČ, KDY A JAK?". Bližší informace lze získat na webových stránkách SZÚ, http://www.szu.cz/5-kveten-2017-svetovy-den-hygieny-rukou, a v přiložených dokumentech (přílohy 1-3).  
Zajímavé je také video, kde je prezentováno správné mytí rukou při manipulaci s potravinami: https://www.food.gov.uk/business-industry/food-hygiene/training#toc-3  

V Praze dne: 4. 5. 2017 
Ing. Anna Füleová
vedoucí oddělení podpory zdraví a zdravotní politiky
 

Přílohy

 

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021