Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Světový den výživy - 16. říjen do kategorie

Akce zahraniční > Akce - Archiv> Akce zahraniční> Akce - Archiv
Aktuality > Aktuality

Světový den výživy - 16. říjen

Vydáno: 7.10.2013
Tisk článku
Tématem Světového dne výživy v roce 2013 je „Trvale udržitelný systém zabezpečení potravin a výživy“.

Oficiální téma Světového dne výživy  bývá vyhlášeno  na začátku roku organizací FAO pro výživu a zemědělství při Organizaci spojených národů (Food and Agriculture Organization of the United Nations).
Organizace FAO se zaměřuje na oslavy Světového dne výživy, zapojuje se do aktivit se snahou o větší  porozumění problémům hladu ve světě a hledá řešení pro ukončení hladu.

V současné době je téměř 870 milionů lidí na celém světě chronicky podvyživených. Mezi neudržitelné modely vývoje patří neustálé poškozování přírodního prostředí, ohrožování ekosystémů a biologické rozmanitosti, které jsou důležité a nutné  pro budoucí zásobování potravinami.
 
Zajištění potravinami - potravinový systém je vytvářen životním prostředím, lidmi, institucemi a procesy, během kterých jsou vyprodukovány zemědělské produkty, jenž  jsou dále zpracovány a dopraveny ke spotřebitelům.

Každý aspekt potravinového systému má vliv na konečnou dostupnost a dosažitelnost  rozmanitých výživných potravin, - a záleží také na schopnosti konzumentů umět si vybrat zdravou stravu. Politika a vnější zásahy do potravních systémů jsou jen výjimečně koncipovány se zřetelem na výživu jako na primární cíl.

Proto snaha o odstranění podvýživy vyžaduje jednotné působení a doplňující zásahy do zemědělství a potravního systému v oblasti řízení a správy přírodních zdrojů, v oblasti veřejného zdraví a vzdělávání, a do širších politických oblastí.

Jak by měl udržitelný potravinový systém vypadat? Co se musí změnit, aby se potravní systém posunul v tomto směru, k udržitelnosti? Světový den výživy 2013 je příležitostí zabývat se těmito otázkami a pomoci přispět k budoucnosti, kterou chceme.


Zdroj:  FAO 


"VÚP Praha ve spolupráci se Společností pro výživu pořádají pod záštitou MZe ČR seminář ke Světovému dni výživy"

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021