Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek SVS ČR: Jak to je a bude se značením hovězího od 1.7.08 (27.2.2008) do kategorie

TZ SVS ČR > Zdroje ICBP - Archiv> TZ SVS ČR> Zdroje ICBP - Archiv

SVS ČR: Jak to je a bude se značením hovězího od 1.7.08 (27.2.2008)

Vydáno: 28.2.2008
Tisk článku
Autor: Ing. Alexandra Kvasničková
Značení hovězího masa stále platí, jen od 1. 7. 2008 bude drobná změna.
Zákazníci řeznictví již před více než pěti lety přivítali, že bylo rozhodnuto o značení hovězího masa s ohledem na pohlaví i stáří jatečného kusu. Bylo tak učiněno zejména s ohledem na to, že zákazníci měli zájem o koupi „mladého“ masa, které je snáze kuchyňsky zpracovatelné.
 
Platí tedy, že zákazník musí mít možnost se o nabízeném hovězím mase dozvědět následné informace:

1)      věkovou kategorii, tedy, zda jde o mladého býka, jalovici, či krávu,
2)      identifikační číslo zvířete nebo skupiny zvířat,
3)      země narození zvířete,
4)      země výkrmu zvířete,
5)      země, kde bylo zvíře poraženo,
6)      schvalovací číslo jatek,
7)      schvalovací číslo bourárny,
8)      číslo laboratorního protokolu vyšetření na BSE (jde-li o jatečný kus starší než 30 měsíců).
 
Bod 1 dozná jistých změn od 1. 7. 2008 (vstoupí v platnost nařízení na označování telecího masa).
 
Pokud jde o srovnání ČR s ostatními členskými zeměmi EU, tak body 2 – 7 jsou povinné ve všech členských státech a to i pro maso pocházející ze třetí země, body 1 a 8 platí pouze v ČR. Body 3 – 5 lze nahradit jediným údajem „původ“ v případě, že se vše událo ve stejné zemi.
 
Tyto informace je povinné uvádět na etiketách na baleném mase, u nebaleného masa musí být údaje v prodejně umístěny tak, aby si je mohl kupující pohodlně přečíst, v případě skupinové identifikace platí pouze to, že od sebe musí být zřetelně prostorově odděleno maso pocházející z různých států.
 
Orgány státního veterinárního dozoru značení masa samozřejmě rutinně kontrolují. Lze říci, že již delší dobu neshledávají porušení této povinnosti, zajisté i proto, že prodejci si jsou této povinnosti dobře vědomi.
 
Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021