Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek SVS ČR k povodním na Moravě 2010 do kategorie

TZ SVS ČR > Zdroje ICBP - Archiv> TZ SVS ČR> Zdroje ICBP - Archiv
Veterinární záležitosti > Živočišná výroba - Archiv> Veterinární záležitosti> Živočišná výroba - Archiv

SVS ČR k povodním na Moravě 2010

Vydáno: 20.5.2010
Tisk článku
Autor: Ing. Alexandra Kvasničková
Tisková zpráva SVS ČR ze dne 19.5.2010.
Na povodně se těžko zvyká

V osudovou ranou krutě zkoušených oblastech Moravy se před velkou vodou daří zachraňovat životy lidí i zvířat. Po zkušenostech z roku 1997 a i 2002 se zdá, že zemědělci a chovatelé nebyli zaskočeni a ztráty na zvířatech nejsou hlášeny. Z hospodářství v Bohumíně bylo z 60 kusů skotu evakuováno 30 krav.

Ukazuje se, že evakuaci hospodářských zvířat nenechali lidé na poslední chvíli. Je totiž potřeba počítat, aby přestěhovaná zvířata mohla na náhradním místě vydržet s podestýlkou a krmením aspoň 14 dní. I tak to bude se zajištěním jejich potřeb, popřípadě s veterinární péčí problém. Určitě je dobré při evakuaci vzít s sebou dokumentaci, očkovací průkazy a popřípadě i veterinární léčiva.

Pokud dojde k úhynu hospodářských nebo domácích zvířat, lze je tzv. neškodně odstranit v asanačním podniku, ale lze je i zahrabat na vlastním pozemku (do 80 cm při použití dezinfekce), ale s výjimkou skotu, ovcí, koz a prasat a koní, v tomto případě ale může udělit výjimku místně příslušná krajská veterinární správa.

Povodeň ale neškodí jen lidem a zvířatům přímo, ale škodí tak, že znehodnocuje krmení, píci a i spodní vody. Potraviny a krmení zasažené povodní je třeba zlikvidovat, voda je kontaminovaná fekálními baktériemi a původci různých nákaz, zejména leptospirózy, popřípadě ropnými látkami, oleji a kdovíjakými jinými chemickými látkami. Výjimkou jsou konzervy, které je ale samozřejmě třeba omýt. Vždy při manipulací se zatopenými věcmi dbát zvýšené hygieny!

V případě jakýchkoli problémů je třeba kontaktovat obec, hasiče, policii, armádu, tj. složky IZS - Integrovaného záchranného systému, kam patří samozřejmě i orgány státního veterinárního dozoru.

V současné době, kdy povodně kulminují, je dobré pomýšlet na chvíle, až voda opadne. Na likvidaci znehodnoceného krmiva, popřípadě odstranění uhynulých zvířat a na asanaci stájí a vodních zdrojů. A také přemýšlet do budoucna, neboť je velmi pravděpodobné, že se s povodněmi v některých oblastech musí počítat.

Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021