Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek SVS ČR: Kde se v pojízdné prodejně maso „řeže" ... (31. 1. 2008) do kategorie

TZ SVS ČR > Zdroje ICBP - Archiv> TZ SVS ČR> Zdroje ICBP - Archiv

SVS ČR: Kde se v pojízdné prodejně maso „řeže" ... (31. 1. 2008)

Vydáno: 31.1.2008
Tisk článku
Tisková zpráva Státní veterinární správy ČR 31. 1. 2008. Zpráva tiskového mluvčího Ing. J. Dubna
STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA ČESKÉ REPUBLIKY
Slezská 7, 120 56 Praha 2, tel. tiskový mluvčí: 227 010 154, fax: 227 010 190,
e-mail: j.duben@svscr.cz; web: http://www.svscr.cz.
 
Tedy i v „krámě na kolečkách“, kde dochází k úpravě masa, mléčných výrobků, ryb, drůbeže, vajec, nebo k prodeji zvěřiny, vykonává dozor veterinární inspektor.
 
I když se situace při posuzování, kdo má v pojízdných prodejnách vykonávat dozor, zdá na první pohled hodně jednoduchá, nemusí tomu tak být. Pojízdné prodejny podle charakteru činnosti registrují buď krajské veterinární správy, anebo orgány Státní zemědělské a potravinářské inspekce. To vyplývá podle ustanovení zákona o potravinách (zákona č. 110/1997 Sb., § 16). Zásadním pro stanovení kompetence v daném případě (obdobně, jak tomu musí být u každého jiného potravinářského podniku v ČR) je rozlišení činností, jenž hodlá provozovatel pojízdné prodejny v tomto typu podniku provozovat.
 
Je tedy na příslušném orgánu veterinární správy, aby při posuzování žádosti o registraci pojízdné prodejny (resp. kteréhokoliv potravinářského podniku) postupoval podle § 37 zák. č. 500/2004 Sb., (správní řád), a tedy i v rámci tohoto postupu zároveň přezkoumával svoji příslušnost k výkonu dozoru podle § 16 odst. 1 písm. b) bod. 2 zákona o potravinách. V případě, že zjistí, že není příslušný, je povinen v souladu s ustanovením § 12 správního řádu bezodkladně žádost usnesením postoupit příslušnému správnímu orgánu (tedy Státní zemědělské a potravinářské inspekci) a současně o tom uvědomit toho, kdo podání učinil.
 
Pokud by tedy v pojízdné prodejně nemělo docházet k úpravě masa, mléka, ryb, drůbeže, vajec nebo k prodeji zvěřiny, není kompetence orgánů veterinární správy k registraci dána.
 
(Snad lze ještě doplnit, že právní rámec úpravy pojízdných prodejen tvoří zejména tyto právní předpisy: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. 1.2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin, v platném znění, Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 ze dne 29. 4.2004 o hygieně potravin, a veterinární zákon (č. l66/1999 Sb.), a zákon o potravinách (č. 110/1997 Sb.).
Je nepochybné, že i pojízdné prodejny jako každý potravinářský podnik (viz definice v čl. 3 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002) musejí podléhat úředním kontrolám, proto tedy musejí být registrovány. Jako obecná je tato povinnost provozovateli potravinářského podniku stanovena v čl. 6 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004. Tato povinnost spočívá v oznámení odpovídajícímu příslušnému orgánu a to způsobem, který je dotyčným orgánem vyžadován, každého zařízení podléhajícího jeho kontrole, které provádí činnost v jakékoli fázi výroby, zpracování a distribuce potravin, s cílem registrace každého takového zařízení. Kdo je odpovídajícím příslušným orgánem členského státu aplikujícím tento přímo použitelný právní předpis ES samozřejmě tyto právní předpisy ES neřeší. Tato je ponechána vnitrostátní úpravě, tedy v tomto konkrétním případě na  zákoně o potravinách, jak je uvedeno výše.)
 
Tyto skutečnosti SVS ČR uvádí proto, že v některých případech, například při registraci, či kontrole by mohlo docházet k zasahování do kompetence jiných dozorových orgánů (Státní zemědělské a potravinářské inspekce). Podrobněji byly informovány i všechny krajské veterinární správy.
Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR
 
Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021