Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek SVS ČR: Nácvik zásahu složek IZS pro případ výskytu ptačí chřipky do kategorie

TZ SVS ČR > Zdroje ICBP - Archiv> TZ SVS ČR> Zdroje ICBP - Archiv
Veterinární záležitosti > Živočišná výroba - Archiv> Veterinární záležitosti> Živočišná výroba - Archiv

SVS ČR: Nácvik zásahu složek IZS pro případ výskytu ptačí chřipky

Vydáno: 1.7.2010
Tisk článku
Autor: Ing. Alexandra Kvasničková
Tisková zpráva SVS ČR ze dne 1.7.2010.
V Domažlicích se chřipky nebojí, protože ví, jak na ni

Nejen armáda „cvičí“, na možné nepříjemné situace se připravují i orgány státního veterinárního dozoru. Včera, ve středu 30. června, šlo o nácvik, jak postupovat při vzplanutí aviární influenzy neboli ptačí chřipky na okrese Domažlice.

Tento den se uskutečnilo na okrese Domažlice (Plzeňský kraj) taktické cvičení složek integrovaného záchranného systému (IZS). Předmětem cvičení, kterého se zúčastnily jednotky hasičského záchranného sboru (HZS) Plzeňského kraje, Krajské ředitelství HZS Plzeňského kraje, Policie ČR, Krajská hygienická stanice Plzeň,  Krajský úřad  Plzeňského kraje, Státní veterinární správy ČR a  Krajské veterinární  správa pro Plzeňský kraj, bylo řešení výskytu ptačí chřipky ve velkochovu drůbeže s klecovou technologií.  

V první fázi se ve štábu velitele zásahu probral teoretický postup jednotlivých zasahujících složek, a to podle pohotovostního plánu veterinárních opatření. Tyto pohotovostní plány má Státní veterinární správa ČR vypracované na zdolávání nebezpečných nákaz, jako je například slintavka a kulhavka, klasický mor prasat apod. Na základě těchto plánů jsou zpracovány pohotovostní plány v krajích a jsou součástí  havarijních plánů jednotlivých krajů, obdobně jako tomu je v případě Plzeňského kraje.  

V druhé fázi taktického cvičení jednotky hasičů v předepsaných ochranných prostředcích nacvičovaly vynášení nosnic z klecí. Smyslem bylo získat údaje, které jsou nezbytné pro tvorbu logistiky zásahu v případě „ostrého“ nasazení jednotek IZS během skutečné nákazy. Je třeba si uvědomit, že ptačí chřipka je nebezpečná nákaza a může být přenosná i na člověka a je tedy bezpodmínečně nutné  rychle a účinně zabránit jejímu dalšímu šíření.  Poznatky z takovýchto cvičení jsou podkladem pro zlepšení pohotovostních plánů a pro zlepšení koordinace zasahujících složek integrovaného záchranného systému.

Hlavní cíl cvičení, tj. ověřit si akceschopnost zasahujících složek, byl splněn, lze jen doufat, nebude nutné akci spustit na ostro. Zatím se zdá, že naši chovatelé drůbeže se chovům věnují odpovědně a dodržují všechna veterinární doporučení i stále platící mimořádná veterinární opatření – bránit kontaktu s volně žijícími živočichy, a také pečlivě sledovat zdravotní stav chované drůbeže a hlásit všechny podezřelé změny (pokles příjmu potravy, pokles snášky a zvýšené úhyny).  

Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021