Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek SVS ČR: Po týdnu první zjištění do kategorie

Aktuality DO > Aktuality DO
Aktuality > Aktuality

SVS ČR: Po týdnu první zjištění

Vydáno: 12.7.2013
Tisk článku
Autor: SVS ČR
Tisková zpráva SVS ČR ze dne 11.07. 2013.

Sice nikoli metronidazol, ale jinou, zatím přesně nezjištěnou antimikrobiální látku prokázali ve Státním veterinárním ústavu v Jihlavě.
V rámci mimořádné kontrolní akce bylo dosud odebráno 103 vzorků drůbežího masa a masných výrobků, z toho 57 na metronidazol a 46 na nadlimitní obsah zbytků jiných antibiotik. Dosud jsme prověřili zásilky z Německa, Polska, Maďarska, Rakouska, Nizozemí a Brazílie. Odebíráme též vzorky v potravinách (měkké masné výrobky), kde by se nějaké problémy tohoto typu mohly vyskytovat. Mimořádná kontrolní akce je zatím naplánovaná do 15. 7., laboratorní analýzy a vyhodnocování budou probíhat v následujícím týdnu.
Ve vzorcích, které odebrali inspektoři Krajské veterinární správy pro Pardubický kraj v místě určení, prokázali ve Státním veterinárním ústavu v Jihlavě zatím přesně nezjištěnou antimikrobiální látku v zásilce polského drůbežího masa. V současné době probíhají další analýzy, které určí, jaké konkrétní antibiotikum se v mase nalézá.
Šlo o mražené kuřecí stehenní řízky o hmotnosti 600 g.  Do ČR bylo dodáno 2 000 kusů těchto stehenních řízků, celkem 1 200 kg. Veterinární inspektoři pozastavili 200 kusů ve skladě, zbytek byl distribuován do dalšího skladu a prodejen v Poličce a Jičíně a bylo zahájeno jejich stahování. Pokud si někdo výrobek zakoupil, má možnost výrobek vrátit prodejci.

Výrobek: Mražené kuřecí stehenní řízky 600 g
Výrobce: Firma Handlowa ALMA Sp. z o.o.; 98-235 Błaszki Cienia 11; schvalovací číslo: PL 10143902 WE
Datum minimální trvanlivosti: 19. 10. 2013
Vyrobeno: 19. 10. 2012

Nesprávné používání antibiotik vede mnohdy ke vzniku rezistence neboli odolnosti infikujících bakterií vůči používanému antibiotiku. Jedním z opatření proti narůstajícímu problému rezistence je zákaz použití konkrétních antibiotik u zvířat produkujících potraviny a tak umožnit jejich výhradní použití pro léčbu lidí. Důsledkem nedodržování ochranné lhůty, tj. doby od poslední aplikace léčiva do doby než může být zvíře poraženo a jeho produkty mohou být předkládány spotřebitelům, je i kontrola reziduí, tj. zbytků veterinárních léčiv v živočišných potravinách. Pokud se zjistí zbytky antibiotik nad hodnotu stanovených maximálních limitů, svědčí to zpravidla o tom, že nebyla ochranná lhůta dodržena a potravina je nepoživatelná a musí být zlikvidována. Jinak by konzumace potravin s nadlimitními zbytky antibiotik přispívala k upevňování rezistence antibiotika na některého z původců onemocnění u lidí a tím by se antibiotická léčba stávala postupem času méně účinnou.
Proto se tomuto tématu podle Milana Maleny, šéfa Státní veterinární správy, tak věnujeme. Ostatně to je i v souladu s úmysly Komise, která problematiku antibiotik považuje za velmi závažnou.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS

Zdroj: SVS

Další informace k veterinárním antibiotikům:
Tisková zpráva SVS ČR ze dne 11. 7. 2012

 

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021