Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek SVS - mimořádná kontrolní akce do kategorie

Aktuality DO > Aktuality DO
Aktuality > Aktuality

SVS - mimořádná kontrolní akce

Vydáno: 24.10.2013
Tisk článku
Autor: SVS ČR
Tisková zpráva SVS ČR ze dne 24. 10. 2013.

25 závad, 5 vrácených zásilek

Za tři týdny (26. 9. – 18. 10.), co trvala mimořádná kontrolní akce zaměřená na obchodování v rámci intraunijního trhu, kterou nařídil ministr zemědělství Miroslav Toman, a která byla zaměřena především na drůbeží maso, se opět ukázalo, jak je takovýto způsob konání státního veterinárního dozoru efektivní. Kontroly probíhaly po celé republice, a v pěti krajích navíc ve spolupráci s Celní správou.

Bylo prověřeno 42 zásilek z jiných zemí, které obsahovaly 9x surovinu z Německa, 8x z Francie, 7x ze Slovenska, 6x z Maďarska, 3x z Nizozemí, 2x z Itálie, po jedné z Rakouska, Slovinska a Dánska. Nejvíce bylo z Polska, a to 271 zásilek a také 8x  surovina ze třetí země, a to z Brazílie.

Z celkových 313 akcí bylo dosud vyhodnoceno 25 se závadou – 2 zásilky z Francie, 1 z Německa a 22 z Polska.

Za nejzávažnější závady lze považovat 5 vrácených zásilek do Polska (3x pro nedodržení teplotního řetězce, 2x pro neznámý původ – bez označení a dokladů a další neshody), plus 5 případů, kdy byla zjištěna v surovině z Polska Salmonella enteritidis - ve všech 5 případech bylo naše zjištění vloženo do Systému rychlého varování RASFF pro ostatní členské země.


Charakteristika zjištěných pochybení:

2 nevyhovující zásilky z Francie (nesrovnalosti v hlášení místně příslušné krajské veterinární správě a nedostatky v obchodních dokladech); 1 nevyhovující z Německa (nesrovnalosti v průvodních dokladech) a 22 dovozů z Polska – nejčastější chyby byly: neposkytnutí informace místně příslušné krajské veterinární správě o příchodu zásilky na místo určení, zjištění přítomnosti Salmonelly enteritidis, nedostatky v průvodních dokladech, nedodržení teplotního řetězce, nesprávné identifikační  označení. Do Polska bylo vráceno 5 zásilek, celkem 4 755 kg, 90 kg zlikvidováno a k tepelnému opracování přeřazeno 3 780 kg.

Opět se podle Milana Maleny, ústředního ředitele Státní veterinární správy, prokázalo, že takovýto způsob provádění veterinárního dozoru je opravdu účinný a efektivní. Kromě takovýchto mimořádných kontrol samozřejmě probíhají běžně rutinní kontroly v místech určení i u výrobců a zpracovatelů.

Ještě je třeba uvést, že při kontrolách v místech určení zjistili inspektoři krajských veterinárních správ ve třech krajích jistá pochybení i u dalších komodit. Ve třech případech příjemce včas nenahlásil příjem zásilky, což je v rozporu s nařízením vlády ČR (ve Středočeském kraji šlo o 2 zásilky zahuštěného mléka z Německa, celkem 45 000 kg, v Moravskoslezském kraji o 585,5 kg drůbežího a vepřového z Polska a ve Zlínském kraji o zmrazené vepřové kůže a plíce z Rakouska – 21 319 kg).

Ve všech případech pochybení následovaly sankce, popřípadě bylo s dotyčnými subjekty zahájeno správní řízení za účelem udělení pokuty a také budou informovány dozorové orgány dotyčné země, odkud závadné zboží pocházelo.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS

Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS: www.svscr.cz.

Zdroj:  SVS ČR

 

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021