Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA

Přidat článek SVS na evropském fóru zaměřeném na kontrolu slintavky a kulhavky do kategorie

Aktuality DO > Aktuality DO
Aktuality > Aktuality

SVS na evropském fóru zaměřeném na kontrolu slintavky a kulhavky

Vydáno: 25.4.2019
Tisk článku
Autor: SVS
Tisková zpráva SVS ze dne 25. 4. 2019

Státní veterinární správa (SVS) se minulý týden účastnila pravidelného jednání Evropské komise pro kontrolu slintavky a kulhavky (EuFMD). Veterinární odborníci se během jednání shodli na nezbytnosti koordinovaného postupu při činnostech vedoucích ke snižování rizika zavlečení této nákazy do Evropy. Mimo jiné na potřebě řešit globální dostupnost vakcín. Zvýšené riziko v současné době představují některé sousedící regiony, především sever Afriky či některé části Asie, kam se šíří virové linie, které se v těchto oblastech dříve nevyskytovaly.

Setkání se za Českou republiku zúčastnil ústřední ředitel SVS Zbyněk Semerád, ředitel odboru ochrany zdraví a pohody zvířat Petr Šatrán a vedoucí oddělní ochrany zdraví zvířat Milada Dubská. 

Jako závažné byly během jednání ohodnoceny zejména opakované případy zavlečení virů slintavky a kulhavky (SLAK) ze západní Afriky do severní Afriky a různorodá škála typů a linií virů této nákazy cirkulujících ve východním středomoří a v oblastech západní Asie. V Alžírsku, Tunisku a Maroku byly zjištěny virové linie, jež mají souvislost s viry cirkulujícími v západoafrických zemích. Jde o významnou změnu nákazové situace a zároveň zvýšení rizika pro země bez výskytu SLAK v Evropě. Riziko pro Evropu představuje také významná virová linie, která se šíří ve státech Perského zálivu, Středního východu, jihovýchodní a východní Asie, tedy v zemích mimo její normální geografický výskyt. 

Většina států Evropy má status země prosté SLAK, bez vakcinace, což je nejvyšší možný status. Zavlečení nákazy by znamenalo astronomické ztráty. Proto se EU a další evropské státy snaží podporovat tlumení nákazy vně svých hranic a tím snižovat riziko zavlečení nákazy. Pomoc se týká především podpory diagnostických kapacit a vakcinačních programů. Tyto aktivity vedou ke snižování rizika zavlečení nákazy na území EU.

Během jednání byl také zdůrazněn význam řešení globální dostupnosti vakcín. Proti SLAK je možné účinně vakcinovat. Je však nutné znát subtyp, který se vyskytuje. Provádět sledování výskytu subtypů a udržování antigenní vakcinační banky by bylo z ekonomického hlediska pro ČR nereálné, proto se ČR podílí na této mezinárodní aktivitě. Ta v rámci krizové připravenosti zajišťuje ČR v případě zavlečení nákazy přístup k aktuálním vakcinačním antigenům. 

Dalším nesporným přínosem je i vzdělávání českých veterinárních lékařů. EuFMD organizuje praktická cvičení v zemích, kde se SLAK vyskytuje a díky tomu jsou v ČR veterináři, kteří s touto nákazou mají praktickou zkušenost. Tato školení jsou plně hrazena EuFMD. 

Veterinární odborníci na závěr jednání EuFMD zdůraznili nezbytnost koordinace kontroly výskytu slintavky a kulhavky a integrovaného přístupu ke kontrole výskytu nejzávažnějších přeshraničních nákaz v Africe a Asii. Vzhledem k obrovskému ekonomickému dopadu třeba i jediného případu zavlečení slintavky a kulhavky do států Evropy a s ohledem na rizika vyplývající z popsané  nákazové situace je nadále nezbytná jednotná strategie členských států EuFMD a společný postup při provádění a financování všech činností nutných ke snižování těchto rizik.

 

Petr Vorlíček
tiskový mluvčí SVS

Zdroj: SVS


Foto, zdroj: SVS

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2018