Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek SVS při společné kontrole s policisty v prodejně v areálu SAPA odhalili přes 700 kg nevyhovujících potravin do kategorie

Aktuality DO > Aktuality DO
Aktuality > Aktuality

SVS při společné kontrole s policisty v prodejně v areálu SAPA odhalili přes 700 kg nevyhovujících potravin

Vydáno: 10.11.2022
Tisk článku
Autor: SVS
Výsledek kontroly SVS

Státní veterinární správa ve středu 9. 11. 2022 při kontrole ve spolupráci s Policií ČR odhalila v prodejně v areálu tržnice SAPA v Praze více než 700 kilogramů nevyhovujících živočišných produktů. Provozovna navíc nebyla registrovaná u SVS, jak jí ukládá zákon. Za nedodržení požadavků na bezpečnost potravin hrozí provozovateli pokuta až do výše 50 milionů Kč. Až do odstranění nedostatků pak nesmí zpracovávat a prodávat maso.

V prodejně a jejím zázemí zjevně docházelo k manipulaci a prodeji potravin živočišného původu ve zcela nevyhovujících podmínkách. Provozovatel nedokázal doložit původ produktů, chyběly informace o jejich datu použitelnosti či datu minimální trvanlivosti. Část potravin živočišného původu vykazovala známky kažení a zapáchala.

Veterinární inspektoři problematické potraviny znehodnotili barvou a nařídili jejich neškodné odstranění na náklady provozovatele (celkem 712 kg živočišných produktů). Jednalo se o vepřové a hovězí maso, drůbež, produkty rybolovu, vejce, krev a masné výrobky.

Provoz nevyhovoval legislativě také z hlediska stavebně-technického stavu, čistoty a údržby. Nebyla zajištěna dostatečná ochrana potravin živočišného původu před kontaminací a nebyly zde zavedeny funkční systémy správné hygienické praxe či osobní hygieny. SVS provozovateli až do doby, kdy prokáže odstranění všech zjištěných nedostatků, zakázala zpracovávat a prodávat maso a masné výrobky (kromě potravin originálně balených). O výši sankce rozhodne přestupkové řízení.

V průběhu dnešního dne pokračovala SVS v kontrolní činnosti v areálu SAPA ve spolupráci s Celní správou ČR. Zkontrolovala celkem šest subjektů a zjistila jedno méně závažné porušení předpisů.

V dosavadním průběhu letošního roku provedla SVS v areálu SAPA 28 kontrol z toho 19 v součinnosti s policisty nebo celníky. Ve 23 případech byly zjištěny a kontrolovány živočišné produkty. V šesti případech (26 % kontrol) bylo odhaleno porušení předpisů. Veterinární inspektoři na základě kontrol nařídili likvidaci bezmála dvou tun nevyhovujících potravin. Dosavadní pokuty dosáhly 700.000 Kč, některá správní řízení však nebyla dosud ukončena.
 

Petr Vorlíček
tiskový mluvčí SVS


Zdroj: SVS

Obarvené ryby

Vepřové nohy

Zanedbané prostředí provozovny

Znehodnocená vejce

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021