Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek SVS: Prověřujeme i složení výrobků do kategorie

Označování potravin > Označování potravin
Bezpečnost potravin - archiv - kauzy > Bezpečnost potravin - archiv - kauzy
Aktuality DO > Aktuality DO
Aktuality > Aktuality

SVS: Prověřujeme i složení výrobků

Vydáno: 1.3.2012
Tisk článku
Autor: SVS
Tisková zpráva SVS z 1. 3. 2012.
Jedním ze základních úkolů státního veterinárního dozoru je kromě dozoru nad zdravotní nezávadností produkce potravin živočišného původu i prověřování deklarovaného složení výrobků.
Zákazníci považují za samozřejmé, že se v tržní síti smějí objevit pouze takové potraviny živočišného původu, které splní podmínky zdravotní nezávadnosti. Ovšem oprávněně po výrobcích požadují, aby složení výrobků odpovídalo tomu, co je uvedeno na etiketách. A takovéto kontroly jsou též na státním veterinárním dozoru.
Tento způsob dozoru vychází z plánu kontrol deklarovaného složení výrobků a také z plánu mimořádných kontrol, popřípadě mimořádných kontrolních akcí. Poslední takováto akce proběhla v prosinci loňského roku, kdy bylo odebráno 143 vzorků, u nich bylo vyžádáno celkem 705 vyšetření, z nichž se nevyhovující vyšetření týkala 27 vzorků. Například v 6 byly zjištěny nedeklarované složky (jiné druhy masa, separát, apod.), v 5 neodpovídal obsah složek obsahu deklarovanému na obalu. V ostatních případech šlo o chyby na obalu, které neměly vliv na zdravotní nezávadnost, ale poskytovaly informace neúplné nebo nepovolené či zavádějící. Ve všech případech byla dotyčným subjektům uložena nápravná opatření.
V nejbližších dnech chystá Státní veterinární správa obdobnou mimořádnou kontrolní akci ve všech krajích, a to v podobném rozsahu. Deklarovaný obsah použitých surovin, tj. obsah jednotlivých složek, masa, tuku, vody, to všechno je zákazníky vnímáno jako jakostní ukazatel. A také tomu tak doopravdy je.
Pokud v rámci rutinních kontrol i cílených kontrolních akcí veterinární inspektoři zjistí cokoli, co by nesouhlasilo s deklarovaným, popřípadě ohrozilo zdraví lidí, vždy o tom Státní veterinární správa informuje.
Zákazník by měl vždy dávat pozor na označování výrobků – údaj o složení, datum minimální trvanlivosti, podmínky pro skladování. Pokud zákazník zjistí jakoukoli nesrovnalost, popřípadě má-li podezření, měl by informovat místně příslušnou krajskou veterinární správu, která případ prověří u výrobce. Je třeba dosledovat, kde k problému došlo, zda u výrobce, to je na státním veterinárním dozoru, nebo v průběhu prodeje (skladování, nabízení apod.), což je na dalších dozorových orgánech, popřípadě i na zákazníkovi samotném.
Josef Duben, tisk. mluvčí SVS
Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS: www.svscr.cz.
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021