Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek SZPI zahajuje 1. ledna 2015 kontroly provozovatelů společného stravování do kategorie

Aktuality DO > Aktuality DO
Aktuality legislativa > Aktuality legislativa
Aktuality > Aktuality

SZPI zahajuje 1. ledna 2015 kontroly provozovatelů společného stravování

Vydáno: 29.12.2014
Tisk článku
Autor: SZPI
Tisková zpráva SZPI ze dne 29. 12. 2014.
Od 1. ledna 2015 v souladu se zákonem č. 139/2014 Sb. kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích, zahajuje Státní zemědělská a potravinářská inspekce dozor u provozovatelů potravinářských podniků v oblasti společného stravování.
Výkon dozoru nad výrobou a uváděním pokrmů na trh bude rozdělen zejména mezi Státní zemědělskou a potravinářskou inspekcí a orgány ochrany veřejného zdraví (krajské hygienické stanice).
S ohledem na minimalizaci byrokratické zátěže provozovatelů a dosažení maximální efektivnosti kontrol bude působnost Státní zemědělské a potravinářské inspekce a orgánů ochrany veřejného zdraví rozdělena tak, aby bylo vyloučeno nežádoucí zdvojení kontrol zejména mezi SZPI a orgány ochrany veřejného zdraví.
Státní veterinární správa bude při poskytování stravovacích služeb vykonávat dozor nad uváděním na trh nezpracovaných těl nebo částí těl živočichů, mléka, mleziva nebo včelích produktů.

Kontrola SZPI bude primárně zaměřena na společné stravování otevřeného typu zahrnující široké spektrum zařízení:
  • restaurace
  • cukrárny a čajovny
  • rychlé občerstvení
  • stravovací služby poskytované v rámci maloobchodu a čerpacích stanic
  • vinárny a vinotéky
  • pivnice, výčepy
  • bary, herny, diskotéky atd.
Rozsah kontrol, které bude provádět SZPI se nebude nijak odlišovat od kontrol doposud prováděných orgány ochrany veřejného zdraví. Důraz bude kladen zejména na kontrolu hygieny provozu, způsobilost personálu, vysledovatelnost surovin a falšování potravin.

Oznamovací povinnost
V souladu s ustanovením § 3 odst. 1 písm. i) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích je provozovatel potravinářského podniku povinen oznámit zahájení, změny nebo ukončení výkonu předmětu činnosti nejpozději v den, kdy tyto skutečnosti nastaly, příslušnému orgánu dozoru.
Tyto údaje se při poskytování  všech typů stravovacích služeb i nadále oznamují orgánům ochrany veřejného zdraví – tj. místně příslušným krajským hygienickým stanicím, které je neprodleně předávají ostatním orgánům dozoru SZPI a SVS.

Uvádění povinných údajů
Novela zákona o potravinách nově také upravuje uvádění povinných údajů u pokrmů. Provozovatelé zařízení společného stravování jsou povinni viditelně zpřístupnit snadno čitelnou informaci o
  • názvu pokrmu
  • výskytu alergenů.
Informaci o konkrétním alergenu je nutné sdělit na vyžádání spotřebitele nebo jinou formou viditelně a snadno čitelně zpřístupnit.  
Bližší informace o poskytování informací o alergenech u pokrmů naleznete v článku „Nová povinnost provozovatelů zařízení společného stravování poskytovat informace o alergenních složkách.“

Zdroj:  SZPI

 
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021