Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Testování jakosti mléka do kategorie

Technologie, technika, výzkum, odborné časopisy - Archiv > Technologie, technika, výzkum, odborné časopisy - Archiv> Potravinářství - Archiv

Testování jakosti mléka

Vydáno: 3.5.2010
Tisk článku
Nové výzvy pro výrobce laboratorních přístrojů k testování mléka.

Požadavky na vysokou čistotu a bezpečnost mlékárenských výrobků nutí výrobce k zdokonalování laboratorního a kontrolního přístrojového vybavení. Nejvyšší prioritou výrobců mléčných produktů byla po dlouhou dobu kontrola a testování mléka. Současné události jako byl např. melaminový skandál v Číně, ale zdůraznil potřebu kvalitní kontroly bezpečnosti všech potravinářských produktů, a s tím potřebu přesných laboratorních analýz.
Je poptávka po měřících přístrojích, které umožňují komplikované analýzy v mlékárenských laboratořích – s vysokou přesností pro tekuté i více viskózní mlékárenské produkty. Jsou populární metody, při kterých mohou být testovány nové parametry se stávajícím laboratorním vybavením. Například testování profilu nasycených mastných kyselin. Jiným poměrně novým parametrem testování je sledování kaseinu při výrobě sýrů a acetonu pro stanovení subklinické ketózy u dojnic. Výrobci měřících přístrojů se také snaží zvýšit rychlost měření, zejména při testování stáda dojnic.
Pro konkurenceschopnost laboratoří je důležitá jejich nabídka služeb mléčným farmářům, přesnost a rychlost měřících technik a také kapacita laboratoře. U některých větších laboratoří zpracovávají až okolo 55 000 vzorků za den.
Společnost Foss (Dánsko) přidala některé aktualizace k již fungujícím systémům, zvýšila rychlost, kapacitu, přidala nové parametry kalibrace a zavedla oba druhy čtení u vzorků: čárového kódu a RFID. Společnost Foss tvrdí, že RFID metoda (Radio Frequency Identification) v laboratořích urychlí vývoj směrem k automatizaci.
Také jsou zdokonalovány softwarové možnosti měřících přístrojů.
Firma Foss například poskytuje internetový software, který umožňuje, aby přístrojová technika uživatelů byla sledována a udržována dálkově experty z nedalekého řídícího střediska. To umožňuje jednodušší a snazší aktualizaci testovaných parametrů, např. instalování nové kalibrace, anebo kontrolu přístrojů - zda fungují bezchybně.

V listopadu 2009 se přes 170 účastníků z 30 zemí světa zúčastnilo symposia firmy Foss pro centrální testování mléka, kde byla představena řada možností pro řešení budoucích požadavků na testování mléka.
Ředitel PM Food & Dairy Consulting v Dánsku, poukázal na skutečnost, že ceny mléka se propadly přibližně o 30 %  ve většině zemích, zatímco náklady na krmivo a pohonné látky zůstávají stejné nebo rostou. Nezáleží na tom, v které části světa se vyrábí, výrobci musí produkovat bezpečné a kvalitní produkty.
Harpie van den Bijgaart, manažer laboratoří v Nizozemí, uvedl že testování mléka čelí stejným výzvám jako všechny ostatní obchodní odvětví. Testování mléka na farmách je nezbytné. Nové parametry testování jako jsou nenasycené tuky, prověřování ketózy a dalších abnormalit mléka, jsou novými výzvami a obchodními příležitostmi pro výrobce měřících přístrojů.
Qlip laboratoř zpracuje denně okolo 55 000 vzorků pro přibližně 19 500 farem v Nizozemí. Označování vzorků RFID technologií a GPS identifikace polohy sběrného vozidla automaticky spojuje data z laboratoře se sběrným místem a individuálními požadavky farmářů. Například, jestliže farmář potřebuje zvýšit specifické parametry stáda, řidič může zapsat požadavky na RFID čip ke vzorku majitele, s informací pro zpracování v laboratoři.

Dairy Industries 75, 2010, č.1, s.20
Objednávka kopie článku

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021