Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Testy pro ante-mortem vyšetřování TSE do kategorie

Živočišná výroba - Archiv > Živočišná výroba - Archiv> Zemědělství - Archiv

Testy pro ante-mortem vyšetřování TSE

Vydáno: 11.10.2007
Tisk článku
EFSA reviduje protokol pro posuzování nových testů určených k ante-mortem monitorování TSE u přežvýkavců.
Příloha X k nařízení (ES) č. 999/2001 stanovujícímu pravidla pro prevenci, kontrolu a vymýcení určitých přenosných spongiformních encefalopatií uvádí schválené zrychlené testy, které lze použít v rámci monitorovacích programů EU.
Evropská komise požádala Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA), aby převzal mandát dřívějšího SSC (Scientific Steering Committee, Vědeckého řídicího výboru) pro vědecké hodnocení zrychlených testů na TSE.
V současné době je schváleno Evropskou komisí 12 zrychlených testů určených pro vyšetřování BSE u dobytka a osm zrychlených testů pro testování TSE u malých přežvýkavců (ovcí a koz). Ve všech případech jde o testy pro post-mortem vyšetřování. V současné době není v rámci EU schválen žádný test pro ante-mortem vyšetřování TSE u přežvýkavců.
Evropská komise plánuje, že ve druhé polovině roku 2007 budou moci společnosti podávat žádosti pro posuzování dalších testů určených pro monitorování TSE u přežvýkavců v EU. Nová výzva Evropské komise se týká testů pro post-mortem i ante-mortem vyšetřování.
Vyhodnocování testů před jejich schválením je založeno na protokolech vytvořených experty. Posuzuje se dokumentace zaslaná žadatelem, laboratorní pokus i pokus v terénu. Při přípravě této nové výzvy požádala Evropská komise EFSA, aby zrevidoval existující protokol, na základě kterého se posuzování testů TSE provádí. Dva protokoly týkající se vyhodnocování testů post-mortem již byly revidovány a publikovány (EFSA, 2007), nově EFSA uveřejňuje revizi protokolu pro vyhodnocování testu určeného k ante-mortem detekci TSE u přežvýkavců (viz příloha).
 
Příloha: Protocol for a preliminary evaluation of ante-mortem TSE tests for ruminants
 
Zdroj: The EFSA Journal (2007) 540, 1–12

Pozn.: Přehled zrychlených testů schválených v EU pro postmortální vyšetřování TSE u přežvýkavců.
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021