Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Tisková zpráva MZe 10. 7. 2007 do kategorie

TZ MZe ČR > Zdroje ICBP - Archiv> TZ MZe ČR> Zdroje ICBP - Archiv

Tisková zpráva MZe 10. 7. 2007

Vydáno: 10.7.2007
Tisk článku
Novinky v poskytování informací o vodách pro veřejnost

V průběhu měsíce června došlo na základě dohody všech ministerstev ke spuštění nové jednotné internetové adresy
www.voda.gov.cz. Z tohoto důvodu jednotlivé resorty zajistily migraci (přesměrování) stávajících internetových stránek (www.voda.mze.cz, www.voda.env.cz, www.povodi.cz a www.povodi.
info) na novou jednotnou adresu,
a to www.voda.gov.cz.

 

 

Důležitým faktorem je také skutečnost, že doposud platné a funkční internetové adresy zaniknou ještě do konce letošního roku.

Vítanou novinkou Vodohospodářského informačního portálu – VODA je aktualizace všech nejvýznamnějších režimních aplikací, které jsou obsaženy v záložce „Aktuální informace“. Není třeba nikterak zdůrazňovat, že tyto informace se staly pro všechny občany nejen zajímavé, ale i velmi podstatné. V souvislosti s klimatickou změnou se součástí aplikace, která široké veřejnosti poskytuje aktuální informace o vodních stavech a průtocích na vodních tocích, stal nově také druhý hydrologický extrém, a to parametr sucha (m3.s-1). Aplikace, která za povodňových situacích umožňuje získat každému představu, jak se na jednotlivých vodních tocích situace vyvíjí, zda povodňová vlna narůstá nebo již poklesá, tak nově získává parametr, který vyjadřuje také situaci, kdy je vody ve vodním toku nedostatek. Nejen parametr sucha, ale také příslušné stupně povodňového nebezpečí jsou přehledně vyznačeny v barevné legendě, která je samozřejmou součástí této aplikace.

Velmi zajímavě jsou nově také prezentovány informace o aktuálních hladinách vody v našich vodních nádržích. Aplikace, která prošla nejvýraznější změnou, v současné době zcela nově prezentuje informace o aktuální úrovni hladiny vody ve vodní nádrži, která je jistě velmi důležitá pro případné zachycení možné povodňové vlny v době zvýšených průtoků ve vodních tocích. Veřejnost především zcela jistě ocení jak barevné rozdělení nádrží dle aktuální naplněnosti konkrétního prostoru v nádrži, tak i graficky velmi vyvedené zpracování rozložení jednotlivých prostorů v nádrži včetně podrobných popisných údajů a vysvětlivek. Nejen během povodňových situací jsou tak k dispozici aktuální informace o množství vody v nádrži, včetně hodnot o množství vody do nádrže přitékající a současně odtékající. Veřejnost tak má k dispozici kompletní informace o manipulacích na vodních nádržích jakožto výsledek transparentnosti správců povodí.

Také informace o množství spadlých srážek za posledních 24 hodin, které jsou průběžně měřeny na téměř 180 místech území ČR, prošly změnou spočívající především v aktuálnosti poskytování těchto informací. Veřejnost tak má k dispozici informace, které v nás mohou vyvolat představu, k jak velkému nasycení povodí vodou došlo a jaký může mít vliv na vzestup hladin ve vodních tocích. Je nutné zdůraznit, že stejně jako předešlé dvě, tak i tato aplikace je již v současné době aktualizována v minimálně hodinových intervalech. A to je skutečnost, která v tomto oboru nemá v Evropě obdoby.

 

V současné době se tento portál řadí mezi plně profesionální portály s vodohospodářskou tématikou, jehož sledovanost (počet denních unikátních návštěvníků) se pohybuje v řádu několika desítek tisíc. Tato skutečnost je také samozřejmě podpořena kvalifikovaným přístupem zejména státních podniků Povodí k dané problematice a jejich ochotě se podílet na zajišťování informovanosti obyvatel. Věříme, že se zmiňované internetové stránky pro Vás stanou zajímavým a vyhledávaným zdrojem informací, které mohou mít, zvláště v období rozkolísaného počasí a v souvislosti se změnou klimatu, neocenitelný význam.

 

 

Mgr. Ilona Chalupská

ředitelka odboru komunikace MZe

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021