Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Tisková zpráva MZe 12. 10. 2007 do kategorie

TZ MZe ČR > Zdroje ICBP - Archiv> TZ MZe ČR> Zdroje ICBP - Archiv

Tisková zpráva MZe 12. 10. 2007

Vydáno: 12.10.2007
Tisk článku
Startuje podpora výrobců biopotravin a ekologických zemědělců v rámci Programu rozvoje venkova

Problematika ekologického zemědělství a produkce českých biopotravin je jednou z priorit ministerstva zemědělství. V pondělí 8. října ministr zemědělství Petr Gandalovič vyhlásil druhé kolo příjmu žádostí o dotace z Programu rozvoje venkova  pro období 2007 – 2013.

 

Tento program přináší výrobcům biopotravin podporu mimo jiné v rámci opatření Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům. Spolu s ekologickými zemědělci jsou výrazně zvýhodněni při bodovém hodnocení podaných projektů. „Nárok na získání zvýhodňujících bodů má pouze výrobce biopotravin nebo biofarmář, který je současně jejich zpracovatelem“ upřesňuje ministr Petr Gandalovič a dodává: „podmínkou pro získání bodů za ekologické zemědělství je, aby měl žadatel osvědčení o původu biopotraviny.“ Podmínky podpory pro výrobce biopotravin platí obdobným způsobem také pro výrobce biokrmiv.  

 

Ministerstvo zemědělství dlouhodobě podporuje také ekologické zemědělce dotací na plochu zařazenou do ekologického zemědělství. Od letošního roku je tato podpora součástí Programu rozvoje venkova, kde je dotační titul „Ekologické zemědělství“. Další podporou pro v rámci zmiňovaného programu je Podpora cestovního ruchu, kdy jsou ekologičtí zemědělci bodově zvýhodněni při hodnocení investičních projektů např. v oblasti agroturistiky. Opatření Diverzifikace činností nezemědělské povahy přináší ekologickým zemědělcům bodové zvýhodnění při hodnocení investičních projektů (v oblasti rekonstrukce nebo nové výstavby budov, ploch pro nezemědělskou činnost či nákupu výrobních zařízení sloužících pro nezemědělskou činnost.

 

Žadatelé mohou žádosti k opatřením Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům, Podpora cestovního ruchu a Diverzifikace činností nezemědělské povahy předkládat od 5. do 26. listopadu 2007, 13.00 hod. na sedmi regionálních odborech Státního zemědělského intervenčního fondu

 

Úplné znění Pravidel je k dispozici v elektronické podobě na www.mze.cz (rubrika podpora z EU a národní dotace, podrubrika EAFRD/prováděcí předpisy/osa I resp. osa III). Žádosti na tradiční podporu pro ekologické zemědělce na plochu zařazenou do ekologického zemědělství budou přijímány pro rok 2008 v dubnu až květnu 2008 (termín 15.5.2008).

 

Petr Vorlíček

tiskový mluvčí MZe

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021