Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Tisková zpráva MZe 12. 12. 2007 do kategorie

TZ MZe ČR > Zdroje ICBP - Archiv> TZ MZe ČR> Zdroje ICBP - Archiv

Tisková zpráva MZe 12. 12. 2007

Vydáno: 12.12.2007
Tisk článku
Energetické plodiny mohou pěstitelé využít pro vlastní potřebu
Pěstitelé energetických plodin dostávají možnost využít je pro vlastní potřebu k výrobě bioplynu, tepla nebo pohonných hmot. Novelou nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování platby pro pěstování energetických plodin jsou do našeho právního řádu implementována nová nařízení Evropské komise. Ta mají za cíl motivovat pěstitele a dále zvyšovat podíl obnovitelných zdrojů energie.
 
„Hlavní změny spočívají v úpravě podmínek použití a zpracování energetických plodin pro potřeby zemědělce na jeho vlastním hospodářství. Podpora pěstování energetických plodin a podpora výroby biomasy je tak v rámci celé Evropské unie doplněna o možnost zpracování a užití suroviny samotným pěstitelem. Protože odpadá dovážení energetické plodiny jinému zpracovateli, proces zpracování se tím výrazně zkracuje,“ vysvětluje ministr zemědělství Petr Gandalovič.
 
Energetická plodina při tom musí být primárně určena k výrobě a spotřebě energetických produktů
- bioplynu,    
- tepla,
- elektrické energie,
- dopravních pohonných hmot.
 
Podpora je plně hrazena z prostředků EU a má motivační charakter s cílem zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie.
 
„Další  významnou změnou je také posunutí  termínu, do kterého musí žadatelé o podporu na pěstování cukrové řepy pro energetické účely doručit Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu prohlášení o sklizni,“ doplňuje ministr Gandalovič. „Na základě zkušeností z průběhu řepných kampaní z posledních let se termín doručení prohlášení mění z 15. prosince příslušného kalendářního roku na 31. ledna roku následujícího po roce podání žádosti.“
 
 
Petr Vorlíček
tiskový mluvčí MZe
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021