Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Tisková zpráva MZe 21. 1. 2008 do kategorie

TZ MZe ČR > Zdroje ICBP - Archiv> TZ MZe ČR> Zdroje ICBP - Archiv

Tisková zpráva MZe 21. 1. 2008

Vydáno: 21.1.2008
Tisk článku
Gandalovič v Bruselu vystoupil proti navrhovaným diskriminačním opatřením
Debata k tzv. Health Checku, tedy prověrce funkčnosti Společné zemědělské politiky, pokračuje. Na dnešní Radě ministrů zemědělství a rybolovu ministři prezentovali priority jednotlivých členských zemí. Pro Českou republiku jsou zásadní nástroje snížení výdajů na Společnou zemědělskou politiku, snížení objemu přímých plateb a režim SAPS.
Zachování systému SAPS (Single Area Payment Scheme, zjednodušený systém přímých podpor) pro nové členské státy až do roku 2013 je podle ministra Gandaloviče pozitivní, je ale potřeba v dalším období řešit specifický přístup k tzv. citlivým sektorům (jedná se o sektory, které jsou v jednotlivých členských státech EU tradiční a nezastupitelné. V ČR jde o pěstování lnu, chmele, produkci škrobu a chov skotu). ČR vítá také snížení objemu přímých plateb ve prospěch rozvoje venkova. Je ale nutné zajistit, aby přesouvané částky byly v jednotlivých státech srovnatelné a nedošlo tak k narušení konkurenceschopnosti. Současný systém vede k tomu, že v zemích s většími podniky je převáděno do rozvoje venkova větší množství prostředků než v zemích s malými podniky. Měla by proto být odstraněna výjimka pro farmy do 5.000 EUR/rok a tím by došlo k rovnoměrnému převodu ve všech státech EU.
„Navrhuji zavést modulaci, tedy převod finančních prostředků z přímých plateb do rozvoje venkova, pro všechny podniky bez ohledu na jejich velikost, to znamená odstranit hranici pěti tisíc euro. Modulace podle návrhu komise by se dotkla více než poloviny českých farem. V našich podmínkách pětitisícový strop odpovídá farmě obhospodařující asi osmnáct hektarů,“ vysvětlil ministrzemědělství Petr Gandalovič.
Zásadní jsou pro ČR návrhy nástrojů na snížení objemu výdajů na Společnou zemědělskou politiku. Opakovaně deklarujeme, že opatření redukující přímé platby jen na bázi velikosti farmy jsou pro Českou republiku nepřijatelná.
„V České republice by přímé platby byly sníženy o zhruba čtrnáct procent, což je nejvíc ze všech členských států. Opatření by dopadlo na 2014 současných podniků, které obhospodařují téměř sedmdesát sedm procent zemědělské půdy,“ vysvětlil 1. náměstek ministra Ivo Hlaváč. „Došlo by k diskriminaci podniků, které by jinak na trhu obstály,“ dodal. 
 
 
Petr Vorlíček
Tiskový mluvčí MZe
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021